Hoe bedrijfsethiek positieve verandering kan stimuleren

Muel Kaptein

Bedrijfsethiek bestaat als academische discipline al zo'n 40 jaar. Het ontstond in de jaren tachtig toen veel bedrijven een ethische code opstelden, een handleiding voor de moraal van werknemers. Ondanks deze expliciete definitie van ethiek bleek uit een hele reeks bedrijfscrisissen en schandalen, van Enron tot WorldCom, hoe belangrijk het was om de theorie in praktijk te brengen. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, over bedrijfsethiek en de coronacrisis: "Hoe langer de coronaviruscrisis voortduurt, hoe meer de bedrijfsethiek onder druk komt te staan."

'Vanaf de jaren 2000 zagen we dat organisaties zich concentreerden op het opzetten van een ethiekprogramma om hun gedragscodes te implementeren. Bedrijven cultiveerden een ethiekcommissie, terwijl veel bedrijven ook een nieuwe rol introduceerden: de chief ethical officer. Organisaties organiseerden ook ethiektrainingen, introduceerden ethiekscreening en een ethiekhotline. Dit ging echter niet ver genoeg. De wereldwijde financiële crisis van 2007-2008, die werd aangewakkerd door de ineenstorting van Lehman Brothers en de wereldeconomie in chaos stortte, was een voorbeeld van het falen van de bedrijfscultuur. Lehman Brothers had een prachtige ethische code en een geweldig ethisch programma, maar dit kon het gebrek aan ethisch gedrag onder zijn bankiers en leidinggevenden niet voorkomen, met grote kosten voor de samenleving tot gevolg.

Na een publieke verontwaardiging begonnen de regelgevers ethische wanpraktijken aan te pakken. Terwijl de publieke opinie verschoof, zagen we een verschuiving van de doctrine van het primaat van de aandeelhouder, die werd gepionierd door wijlen econoom Martin Friedman, naar een vriendelijker vorm van kapitalisme waarin alle belanghebbenden - werknemers, klanten en leveranciers - in zakelijke beslissingen worden meegewogen. Winst tot elke prijs was uit de mode aan het raken, een trend die nog werd versterkt door de groeiende sociale onrust over een potentiële klimaatcatastrofe. Dit beloofde veel goeds voor de ooit marginale discipline van de bedrijfsethiek, die snel hoger op de bedrijfsagenda kwam te staan.'

Lees verder in RSM Discovery Magazine.

Professor
Gerelateerde content
In het Financieele Dagblad deelt Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek bij RSM, zijn opinie over de reactie van het Nederlandse bedrijfsleven op de…
Foto van de markthal
We hebben coronaïsme nodig, want tegenstellingen zijn nu slechts schijn-tegenstellingen.
Leeg cafe in Rotterdam
Globalisering, kapitalisme en consumentisme worden genoemd als oorzaak van de coronacrisis. Maar is dit wel een geschikt moment om deze discussie te voeren?…
Muel Kaptein

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen