Hoe dragen slimme stedelijke technologieën bij aan sociale inclusie?

Grant van het Van Oostrom Fonds voor dr. Sofia Pagliarin

Slimme stedelijke technologieën (SMUBT's), zoals mobiliteitsapps voor het openbaar vervoer, worden geïmplementeerd om de kwaliteit van openbare diensten en de omgeving te verbeteren. Burgergegevens worden voortdurend verzameld via geautomatiseerde, op algoritmen gebaseerde procedures. Wat voor regelingen treffen lokale overheden en technologiebedrijven om deze gegevens te beheren? En in hoeverre bieden verschillende SMUBT's een meerwaarde voor sociale inclusie in steden? Dr. Sofia Pagliarin, een post-doctoraatsonderzoeker binnen het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, ontving een grant van het Van Oostrom Fonds van 20.000 euro.om deze vragen te beantwoorden. Het Van Oostrom Fonds is een fonds op naam van het Erasmus Trustfonds.

In het afgelopen decennium zijn verschillende Europese steden begonnen met een proces om "slim" te worden door slimme stedelijke technologieën (SMUBTs) te implementeren, zoals digitale identificatie-instrumenten voor burgers om toegang te krijgen tot openbare diensten en zogenaamde "geoportals" waar landgebruik en kadastrale informatie beschikbaar is. SMUBTs zijn gebaseerd op nieuwe technologieën en worden aangestuurd door data. Een enorme hoeveelheid burgergegevens (big data) wordt voortdurend verzameld via geautomatiseerde, op algoritmen gebaseerde procedures. Data zijn de 'grondstof' van hedendaagse samenlevingen en essentieel voor 21e-eeuwse steden en buurten.

Overeenkomsten en verschillen tussen SMUBTs in data governance

Overheidsinstanties zoals lokale autoriteiten werken nauw samen met technologische particuliere bedrijven om SMUBTs te plannen, ontwikkelen en implementeren. Het eerste onderzoek richt zich op het identificeren van welke bestuursregelingen tussen publieke en private actoren kenmerkend zijn voor verschillende ervaringen met datagedreven SMUBT's in Europa. Aangezien veel SMUBT's zich in een experimententele fase bevinden ("pilot projects"), wordt een grote verscheidenheid aan bestuursregelingen in steden verwacht.  De  eerste onderzoekstaak is het identificeren van overeenkomsten en verschillen tussen SMUBTs om "modellen" van data governance te definiëren.

SMUBTs en hun toegevoegde waarde voor sociale inclusie en diversiteit

SMUBT's worden geïmplementeerd om de kwaliteit van openbare diensten en de gebouwde omgeving te verbeteren. Om dat te bereiken, richt het tweede onderzoek zich op het evalueren in hoeverre verschillende SMUBT's een meerwaarde kunnen bieden aan de samenleving. Met name sociale inclusie komt naar voren als een belangrijk probleem in hedendaagse samenlevingen en als een relevante analytische lens om te beoordelen in hoeverre bestuursactoren rekening hebben gehouden met de diversiteit van burgers bij het plannen, ontwikkelen en implementeren van SMUBT's.

Een voorbeeld van een SMUBT die bijdraagt aan sociale inclusie is de preventieve gezondheidszorg in Helsinki, Finland. Gegevens over gezondheidszorg worden geanalyseerd om personen met het hoogste risico om ziek te worden op te sporen. Met deze mensen wordt proactief contact opgenomen om een preventieprogramma te starten, zoals het verzorgen van mensen met een hoge bloeddruk om te voorkomen dat zij een hartaanval of een beroerte krijgen.

Tijdschema en onderzoeksmethoden

Het onderzoeksproject duurt een jaar en begint in februari 2022. Kwalitatief empirisch onderzoek (interviews, documentanalyse) wordt uitgevoerd op een reeks SMUBT's in een selectie van Europese slimme steden om hun regelingen voor gegevensbeheer en hun mate van inclusie te onderzoeken. Kwalitatief vergelijkend onderzoek wordt vervolgens gebruikt om patronen tussen steden te identificeren en om te evalueren welke trajecten van data governance het beste resultaat opleveren voor de meest inclusieve SMUBTs.

Het Van Oostrom Fonds

Het Van Oostrom Fonds is in 2018 opgericht door Coen van Oostrom. Dit fonds ondersteunt onderzoek, onderwijs, programma’s en activiteiten die bijdragen aan meer inzicht in de gevolgen en effecten van toepassingen in de bouw, verbouw of inrichting van onroerend goed voor de gezondheid, creativiteit, productiviteit en het welzijn van gebruikers en omwonenden, waarbij (bijvoorbeeld en bij voorkeur) technische, economische en medische inzichten elkaar ontmoeten en waarbij samenwerking tussen disciplines, vakgroepen, faculteiten en/of universiteiten plaatsvindt.

Onderzoeker

dr. Sofia Pagliarin

Meer informatie

Vital Cities and Citizens


Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens, wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen