Hoe havens internationale supply chains versterken

Zeehavens moeten niet alleen knooppunt in internationale logistieke netwerken zijn, maar ook in organisatie- en informatienetwerken. Als deze drie goed op elkaar afgestemd zijn, levert dat niet alleen economische meerwaarde op, maar ook betere milieuprestaties en meer veiligheid in de wereldhandel. Dat stelt Rob Zuidwijk in zijn inaugurele rede 'Are we connected?’. Hij beschrijft de netwerken van containertransport, logistieke informatiesystemen en duurzame supply chains. Zuidwijk aanvaardt hiermee op vrijdag 13 november 2015 de bijzondere leerstoel Ports in Global Networks vanwege het Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Overal ter wereld staan havens continu voor de uitdaging hun verbondenheid met supply chains optimaal te organiseren om een hogere efficiency en meerwaarde te kunnen bieden. In zijn oratie beschrijft Zuidwijk plannen om te onderzoeken hoe internationale supply chains activiteiten kunnen coördineren voor meer efficiëntie, een lagere ecologische footprint en meer veiligheid. Havens hebben al stappen genomen om hierin een sleutelrol te spelen. 

Ecologische voetafdruk en potentiële risico's
Zuidwijk betoogt dat door informatie te verzamelen, verwerken en te delen, de ecologische footprint en logistieke veiligheidsrisico's van containertransport beter kunnen worden bijgehouden en beperkt. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel: de ecologische footprint en potentiële risico's zijn niet duidelijk voor de klant bij ontvangst van de goederen, dus er zijn nieuwe mechanismen nodig voor gecoördineerde samenwerking nodig. Havens kunnen daarbij een faciliterende rol spelen.

Verbinding tussen netwerken
Een voorbeeld hiervan is een terminal operator die met een verlader overeenkomt een container op tijd te zullen leveren, zonder van tevoren de logistieke details te specificeren. Pas als de importcontainer gereed is voor transport, wordt besloten of deze wordt verzonden per vrachtwagen, trein of binnenvaartschip, afhankelijk van de beschikbare transportwijze waarmee de deadline kan worden gehaald. Het bereiken van deze staat van 'synchromodaliteit' met een minimum aan frictie vereist coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de spelers in de supply chain.

Over Rob Zuidwijk
In de nieuwe leerstoel richt prof.dr. Rob Zuidwijk zich op de coördinatie voor duurzame, wereldwijde supply chains, synchromodale transportnetwerken (netwerken waarop verschillende transportmodi op flexibele en integrale wijze worden ingezet om zowel beter aan de klantvraag te kunnen voldoen als tegemoet te kunnen komen aan duurzaamheidseisen) en organisatie-overstijgende informatiesystemen in de logistiek. Op RSM Discovery legt hij uit hoe academisch onderzoek kan helpen om de logistiek van havens te versterken.

Meer informatie

Ramses Singeling, RSM Erasmus University, T (010) 408 2028 M +31 6 24595468 E singeling@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen