Hoe het belastingsysteem de grootte van de taart beïnvloedt

In een interview met de Belgische krant De Morgen duikt Kevin Spiritus, universitair docent overheidsfinanciën aan Erasmus School of Economics, in het Belgische belastingsysteem. Naar zijn mening is het van het grootste belang dat het systeem hervormd wordt naar een duaal inkomstenbelastingsysteem. 

Het idee van een duaal inkomstenbelastingsysteem (dual income tax system) is dat inkomsten uit arbeid progressief belast worden: degenen die het meeste geld verdienen, dragen tevens het meest bij. Inkomsten uit kapitaal worden met een vlaktaks belast. Hoeveel je ook verdient met je kapitaal, je betaalt hetzelfde percentage over je inkomsten aan de belastingdienst. Volgens Spiritus ligt het probleem bij de definitie van arbeidsinkomen: 'Heel wat kapitaalinkomens vandaag zijn eigenlijk arbeidsinkomens, maar worden toch niet zo belast. Werkgevers kunnen dan weer via bedrijfswagens en maaltijdcheques een loon uitkeren en minder bijdragen aan de sociale zekerheid. Je kan dus allerhande constructies opzetten om minder bij te dragen'.

Voordelen van een duale inkomstenbelasting

Sommige mensen zouden kunnen twijfelen, aangezien statistieken schijnen te tonen dat kapitaal al relatief zwaar wordt belast. Spiritus geeft echter aan dat deze statistieken vertekend zijn vanwege het feit dat erfenissen, giften en registratiebelastingen onderdeel uitmaken van deze getallen. Winst uit een waardestijging van aandelen worden bijvoorbeeld niet belast, wat leidt tot scheve gegevens. Er zijn hoofdzakelijk twee redenen om een duale inkomstenbelasting in te voeren. Zo is het een eerlijker stelsel: als een belasting redelijker en eerlijker lijkt, dan zijn mensen eerder geneigd om meer bij te dragen. Tevens wordt het stelsel robuuster. Omdat het lastiger wordt om belastingen te minimaliseren door allerlei kunstmatige structuren op te tuigen, leidt lobbyen niet zo snel tot een verschil in behandeling. 

De effecten van vergrijzing bestrijden

Spiritus: 'de vergrijzing kost ons 25% van het BBP. Tegen de tijd dat we in 2050 leven, zal dit percentage zijn toegenomen tot wel 30%. Een groot deel van ons BBP wordt dus geïnvesteerd in sociale zekerheid. Als we het belastingsysteem hervormen, zal dit een positief verdelingseffect hebben. Deze hervorming leidt tot een grotere taart, aangezien de doelmatigheid en groei van de economie zullen toenemen. De huidige verschillende heffingsvoeten zorgen ervoor dat kapitaal op een suboptimale wijze geïnvesteerd wordt. Kapitaal vloeit namelijk naar fiscaal aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in plaats van de alternatieven die de beste uitkomst bieden voor de maatschappij. Als dit vermogen namelijk geïnvesteerd zou worden in innovatieve bedrijven of onderzoek, dan zal de economie groeien en hoeft een relatief kleiner deel van de taart geïnvesteerd te worden in het opvangen van de effecten van een vergrijzende bevolking. Dit betekent dat een groter deel gedistribueerd kan worden naar andere delen van de populatie'.

Universitair Docent
Meer informatie

U kunt het volledige interview van De Morgen, 29 juli 2021. hier lezen. 

U kunt een ander artikel met Kevin Spiritus over het heffen van belasting op een minder schadelijke wijze hier lezen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen