Hoe houd je corona-besmettingen laag? Door mensen zelf te laten nadenken!

Marli Huijer, hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig arts en Denker des Vaderlands is van mening dat de overheid de samenleving veel te weinig betrokken heeft bij de aanpak van het corona-virus. Democratisch debat ontbreekt grotendeels en omdat het moeilijk is voor mensen om zich altijd aan alle maatregelen te houden wordt men corona-moe. Zij zegt: ''We moeten mede-eigenaar worden van het probleem, in plaats van dat de oplossing van bovenaf opgelegd wordt.''

We zitten als mensen vol aanpassend vermogen en hier hadden volgens Huijer dan ook de oplossingen vandaan moeten komen. En dat moeten oplossingen zijn waar de samenleving zelf op komt: veilige ruimtes voor ouderen creëren, bijvoorbeeld. Dat geldt ook voor jongeren, zegt professor Huijer in het artikel in het AD, want wanneer je jongeren medeverantwoordelijk maakt voor het probleem, zullen zij zich ook verantwoordelijk voelen en zelf nadenken over hoe het risico een ander te besmetten zo klein mogelijk is. Je kunt je beter houden aan maatregelen waarvan je samen hebt bedacht dat die goed zijn. Jongeren missen nu een belangrijk deel van hun ontwikkeling, betoogt Huijer.

Als oorzaak van het COVID 19-virus worden in het artikel genoemd: de gedaalde biodiversiteit (er zijn relatief gezien meer menselijke gastheren voor het virus), overgewicht en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Marli Huijer vindt dat een radicale verandering nodig is: ''[...]een goed evenwicht tussen de leefwijze van de mens en van alle andere dieren, planten, micro-organismen. Zodanig dat niet plots een klein microscopisch deeltje zo’n ravage kan aanrichten onder mensen.''