Hoe kunnen en moeten wetenschappers bijdragen aan maatschappelijke verandering?

Highlights van de DIT DAY 2022 – Imagining Science for Change

Nu maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid steeds urgenter worden, is het belangrijk om na te denken over wat de wetenschap kan bijdragen aan de aanpak van deze problemen. Welke rol kunnen en moeten wetenschappers spelen? Dit was het centrale thema van de DIT DAY 2022, georganiseerd door het Design Impact Transition (DIT) platform. Erasmianen kwamen van over de hele campus samen om ideeën uit te wisselen en samen te bedenken hoe de toekomst van de wetenschap eruit kan zien.

De DIT DAY 2022 was het eerste evenement in een jaarlijkse reeks, die allemaal focussen op hoe een nieuwe rol van wetenschap in de maatschappij eruit zou kunnen zien. Deelnemers kwamen van binnen en buiten de campus: van geïnteresseerde studenten, onderzoekers en docenten tot maatschappelijke stakeholders. In deze blogpost vertel ik je over de hoogtepunten van de dag, met workshops, muziek en een all-female panelgesprek over een nieuwe rol van wetenschap in de samenleving.

Een muzikale opening

Al voor de officiële start was het enthousiasme in het Q gebouw te voelen, waar mensen samenkwamen om alvast connecties te maken tijdens de lunch. Al snel daarna werd de officiële start van de DIT DAY aangekondigd door Talitha Muusse en Derk Loorbach.

En wat een opening was het! Met een verrassend muziekexperiment, uitgevoerd door Raw Resonance, werden je lichaam en stem gebruikt om een gemeenschappelijk "DIT-ritme" te creëren.

Creatieve workshops

Gezien het thema stond de dag ook in het teken van het creëren van een safe space voor transformatieve academici. Een plek waar je connecties kon maken, kennis en standpunten kon uitwisselen en hoop kon vestigen op het verschil dat je als individu in de academische wereld kunt maken.

DIT's praktische aanpak kwam ook tot uiting in de verschillende workshops. De onderwerpen van de workshops varieerden van de toekomstige impact van AI en automatisering tot het worden van een transformatief leider. Tijdens deze workshops had ik het gevoel dat de input van alle deelnemers werd gewaardeerd en dat verschillende perspectieven werden verwelkomd. Daarom waren ze een geweldige kans om een stap uit je comfort- en kenniszone te zetten, met anderen te interacteren en elkaars visie(s) op een wenselijke toekomst te leren kennen.

Hoe kan en moeten wetenschappers bijdragen aan positieve maatschappelijke impact?

De highlight van de dag was ongetwijfeld de paneldiscussie met vier uitstekende panelleden: Dr. Josephine Chambers, Professor Carola Hein, Dr. Julia Wittmayer, en Dr. Tessa Cramer, over de rol van de wetenschap in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. De discussie werd gemodereerd door Talitha Muusse en ging over vele interessante en belangrijke onderwerpen, met een aantal prikkelende bijdragen uit het publiek.

"De wetenschap heeft niet genoeg gedaan om de samenleving positief te beïnvloeden"

Zo opende Talitha Muusse de discussie. Terwijl de panelleden het hier in grote lijnen over eens leken te zijn, bracht Prof. Hein een tegengeluid naar voren. Volgens haar heeft de wetenschap juist te veel gedaan om de samenleving te beïnvloeden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan technologieën om fossiele brandstoffen te winnen. Ze benadrukte dat het belangrijk is om te begrijpen hoe we "in deze puinhoop terecht zijn gekomen", door de padafhankelijkheid van de wetenschap zelf te erkennen.

Hoe kunnen wetenschappers dan de maatschappij op een positievere manier beïnvloeden? Juist door zich bewust te zijn van wat hun bijdrage precies inhoudt. Dr. Wittmayer benadrukte het belang van het creëren van "open ruimtes", waar mensen vrijelijk kunnen discussiëren, nadenken en onderhandelen over verschillende wenselijke toekomsten. Dr. Chambers stelde dat "wetenschappers zich vaak te snel vastpinnen op de toekomst". Ze laten weinig ruimte voor verschillende perspectieven en gaan in plaats daarvan voortdurend over van het identificeren van problemen naar het oplossen ervan, zonder veel aandacht te besteden aan wenselijke richtingen en betrokkenheid van stakeholders. Dr. Cramer merkte in dit verband op dat wetenschappers ook de neiging hebben om veel aannames te hebben over de verschillende toekomsten die we ons kunnen voorstellen, en dat het dus belangrijk is om die aannames eerst te onderzoeken en ter discussie te stellen voordat we ons in visies verdiepen. Prof. Hein vatte deze discussie perfect samen door het concept "polyvocaliteit" naar voren te brengen: het idee dat we meerdere stemmen en perspectieven moeten omarmen over hoe rechtvaardige en duurzame toekomsten eruit kunnen zien.

Het creëren en vinden van een gemeenschap voor transformatief academisch werk

Een PhD student sprak zich uit over haar moeilijkheden om als jonge onderzoeker transformatief onderzoek te doen in een domein waar al regels bestaan die dicteren wat "goed onderzoek" is. De panelleden wezen op het belang van het vinden van gelijkgestemde wetenschappers om een gemeenschap te vormen, zorgen te delen en elkaar te steunen in transformatief werk. Het panel merkte ook op dat "er niet bij horen" ook een goede plaats kan zijn: het betekent dat je je aansluit bij een beweging van academici die dingen anders willen doen.

Kortom deed dit panelgesprek me beseffen dat het DIT-platform precies doet wat nodig is. DIT dient als een ruimte waar individuen uit verschillende vakgebieden hun kennis en expertise kunnen inbrengen om de universiteit, en de rol en impact van wetenschap meer in het algemeen, te transformeren. DIT kan een startpunt zijn om de academische wereld te transformeren tot een plaats waar meer ruimte is voor nieuwe ideeën en manieren van onderzoek doen om de kennis te creëren die nodig is voor duurzaamheid en positieve verandering, zowel in de academische wereld als in de maatschappij.

De belangrijkste les die ik als student uit de DIT-dag kan trekken, is dat wanneer je omringd bent door academici met vergelijkbare doelstellingen je zo een bron van steun en geruststelling vindt dat je transformerende ambities niet naïef zijn, maar haalbaar en de moeite van het nastreven waard. 

Over deze blog

Deze blogpost is geschreven door Jordis Wunder. Zij is student-correspondent bij het Design Impact Transition (DIT) platform, een strategisch initiatief van de EUR gericht op het ondersteunen van transformatief onderwijs en onderzoek aan de universiteit. Het DIT-platform en BlueCity zijn een samenwerking aangegaan met studentencorrespondenten om de boodschappen over circulaire economie en transformatief academisch werk op de hele campus te verspreiden. Ben je geïnteresseerd in het DIT-platform en haar missie? Of wil je zelf student-correspondent worden? Neem dan contact op met DIT, online of door hen te bezoeken op de tweede verdieping van het Q-Building!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen