Hoe kunnen we het woningtekort oplossen?

NPO Radio 1
Bas Jacobs
Erasmus School of Economics

Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics is te gast bij NPO Radio 1 waar hij verschillende manieren om het woningtekort op te lossen bespreekt.

Hoog aantal belemmeringen

Ten eerste is het belangrijk om de regeldruk bij het bouwen van huizen te verlagen. Volgens Jacobs is het zaak om obstakels weg te nemen als je veel woningen wilt bouwen. ‘Het aanbod reageert heel slecht op de hoge prijzen. De prijzen stijgen de pan uit en in een normale markt zou dat betekenen dat veel mensen gaan bouwen. Maar dat gebeurt in Nederland niet.’ Dit is volgens Jacobs te wijten aan een hoog aantal belemmeringen: ‘Dat heeft te maken met bestemmingsplannen en instemmingsprocedures, dat gemeentes afzien van bouwen omdat bewoners in opstand komen. Het heeft te maken met hoge eisen voor nieuwbouw, op het gebied van milieu of het aantal sociale huurwoningen.’ Als je deze regels versoepelt, kan er makkelijker gebouwd worden.

Subsidie op bouwen

Jacobs raadt ook aan om de bouwkosten van sociale huurwoningen te subsidiëren. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft, maar omdat sociale huurprijzen echter nog altijd vaststaan, kan het voor woningcorporaties duur zijn om huizen te bouwen. Daarom, zegt Jacobs, moet het kabinet bouw gaan subsidiëren. ‘Zet de verhuurdersheffing om in een subsidie op bouwen, zodat het uit kan als ze een sociale huurwoning neerzetten. Dat het niet alleen goedertierenheid is, maar dat je gewoon voldoende verdient om een sociale huurwoning neer te zetten.’

Professor
Meer informatie

Het volledige item van NPO Radio 1, 10 januari 2022, kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen