Hoe maak je de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs succesvol?

Promotie: Sanne van Herpen
Studenten ervaren de overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs op verschillende manieren, sommige studenten doorlopen de overgang heel soepel, terwijl andere studenten meer moeite hebben. Een zomerprogramma kan zorgen voor een goede start aan de universiteit en kan leiden tot meer studiesucces. Dit concludeert onderwijskundig adviseur en onderzoeker Sanne van Herpen in haar proefschrift over de ervaring van studenten die doorstromen van het vwo naar de universiteit, dat zij onlangs verdedigde aan de Erasmus Universiteit.

Van Herpen onderzocht voor haar proefschrift ‘A Head Start into Higher Education’ hoe studenten kunnen worden gesteund om hun eerste jaar op de universiteit succesvol te doorlopen. Van de eerstejaars stopt 20 tot 30 procent in het eerste studiejaar (Inspectie van het Onderwijs, 2016; 2017). De overstap van de middelbare school naar de universiteit is derhalve een uitdagende.

Ondersteuning op maat
Studenten ervaren de overstap van de middelbare school naar de universiteit op verschillende manieren. Van Herpen onderscheidt in haar onderzoek vier studentprofielen:

  1. pro-actieve leerders
  2. passieve leerders
  3. passieve laag presteerders
  4. onzeker worstelende leerders

De laatste groep studenten vertoonden minder zelfvertrouwen in hun eigen capaciteiten door tegenvallende resultaten op de eerste tentamen, wat een negatieve spiraal in hun studiesucces kan opwekken. In de groep ‘passieve leerders’ lijkt er sprake te zijn van onbenut talent. Deze studenten zette zich naar eigen zeggen zowel op het vwo als op de universiteit beperkt in voor hun studie, maar presteerden wel gemiddeld genomen voldoende, wat hun ‘geloof in eigen kunnen’ versterkte. Op basis van deze resultaten lijkt een aanpak op maat in het verhogen van eerstejaarsstudiesucces zinvol.

Motivatie lijkt niet uit te maken
Daarnaast blijkt uit een tweede studie van Van Herpen dat de motivatie van 6-vwo’ers om te gaan studeren niet samenhangt met hun studiesucces in het eerste jaar op de universiteit. Dus of iemand nou gaat studeren omdat hij later veel geld wil verdienen, of omdat hij zichzelf wil ontwikkelen op een bepaald domein, uit deze studie bleek dat de reden om te gaan studeren geen verband houdt met studiesucces. 

Pre Academic Programme
Tot slot onderzocht Van Herpen het effect van het Pre Academic Programme op het studiegedrag en de studieprestaties van eerstejaarsstudenten van de Erasmus School of Law. Uit deze studie blijkt dat studenten die in 2013 deelnamen aan het voorbereidend zomerprogramma kwalitatief beter contact hadden met hun docenten en medestudenten in het eerste onderwijsblok, dan studenten die niet hadden deelgenomen aan het programma.

Daarnaast behaalden studenten die hadden deelgenomen aan het zomerprogramma gemiddeld een 6.4 voor hun eerste tentamen, terwijl de studenten die niet hadden meegedaan aan het programma gemiddeld een 5.7 behaalden voor hun eerste vak.

Van Herpen stelt dat een dergelijk programma studenten een goede start kan geven, omdat het kan helpen om contact te leggen en te onderhouden met docenten en medestudenten zodat een positieve dialoog ontstaat over de studie en het studeren, en dat kan bijdragen aan hun academische prestaties in het eerste jaar op de universiteit.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135 | kooistra@essb.eur.nl

Gerelateerde links
Over Sanne van Herpen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen