Hoe Rotterdams is Feyenoord eigenlijk?

Hoe Rotterdams is Feyenoord eigenlijk?

Feyenoord heeft onmiskenbaar een band met Rotterdam. Maar in de beeldvorming van beiden is nauwelijks een verband aan te geven tussen club en stad, zo blijkt uit de masterscriptie van historicus Hans Koole, die binnenkort afstudeert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Feyenoord wordt namelijk vooral geassocieerd met een minderwaardigheidsgevoel, terwijl Rotterdam wordt gezien als haven- en werkstad. 

Het populaire supporterslied 'Komen wij uit Rotterdam? Ken je dat niet horen dan?!’ dat regelmatig in De Kuip wordt gezongen, onderstreept bij uitstek de band tussen Feyenoord en haar speelstad.

Historicus Hans Koole onderzocht voor zijn masterscriptie de relatie tussen Feyenoord en Rotterdam in de periode 1960-2009. Hij toont met wetenschappelijk onderzoek aan op welke wijze Rotterdamse beelden deel uitmaken van de clubcultuur van Feyenoord. 

Verschil in beeldvorming
In de beeldvorming blijkt er echter nauwelijks een verband te zijn tussen Feyenoord en Rotterdam. Feyenoord wordt namelijk voornamelijk geassocieerd met een minderwaardigheidsgevoel, terwijl Rotterdam wordt gezien als haven- en werkstad. 

Maar als dit verband in beeldvorming er wèl is, bijvoorbeeld rond haven- en werkstad, dan vallen een aantal zaken op. Zo is er het geïdealiseerde karakter van de club: het historische beeld dat Feyenoord altijd al de arbeidersclub bij uitstek was is, is pas iets van de jaren negentig van de vorige eeuw. In dat decennium lijkt Feyenoord als symbolische uitdrager van de haven- en werkstad een ‘gestolde identiteit’ in de media te krijgen - in goede en slechte zin.

Daarnaast speelt sportief succes een rol. De associatie met Rotterdam is vaak het meest dominant wanneer Feyenoord sportief gezien een goede periode doormaakt. Vooral dan wordt gemeld welke goede Rotterdamse eigenschappen aan de basis staan van het succes van Feyenoord. De Rotterdamse associaties verwijzen ook naar de speelstijl en het geïdealiseerde karakter van de club. 

Onderzoeksmethode: Feyenoord-Ajax
Voor zijn bronnenonderzoek naar de identiteitsontwikkeling van Feyenoord baseerde Koole zich op dagbladen en clubbladen. Dit concentreert zich hoofdzakelijk op voor- en nabeschouwingen van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Hiervoor koos hij onder andere om omdat Ajax geldt als de ultieme rivaal en de verwachting is dat ook stedelijke sentimenten een rol spelen om de rivaliteit kracht bij te zetten. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen