Hoe tijdrovend werk leidde tot inzichten op basis van 150 jaar aan data

Bloomberg markets

Een door hoogleraar Guido Baltussen geleid team heeft een dataset geconstrueerd die gebruikt kan worden om economisch onderzoek uit te voeren. Een aantal van de belangrijkste inzichten worden in een artikel van Bloomberg Markets uitgelicht.

In de afgelopen jaren is de zoektocht naar variabelen, of kenmerken van verschillende bedrijven, die zouden resulteren voorspelbare hogere opbrengsten, uitgelopen op een intellectuele wedloop. Veel van deze voorspelbaarheid verdwijnt wanneer de variabele buiten de steekproef wordt toegepast. Een van de belangrijkste obstakels van vooruitgang is dat de meerderheid van de academici zijn onderzoek baseert op een klein aantal bekende datasets. Deze databases dateren helemaal terug tot de Grote Depressie van 1929, maar niet veel verder.

Samenvoegen van alle beschikbare informatie

Baltussen heeft een database samengesteld van Amerikaanse aandelenverhandelingen die teruggaat tot 1866, toen de Verenigde Staten de burgeroorlog net achter de rug hadden. De onderzoekers verzamelden een groep gepassioneerde studenten die bereid waren om de zorgvuldige taak van het scannen van kranten en andere gegevens uit de jaren 1860, lang voordat de Wall Street Journal toegankelijk was, uit te voeren. Het is de bedoeling om de hele collectie toegankelijk te maken voor academici en andere wetenschappers. Baltussens team ontwikkelde zowel cap-weighted en equal-weighted indexversies van de resultaten, die in overeenstemming lijken te zijn met de resultaten uit andere onderzoeken naar aandelenverhandelingen.

Gebruik van de gegevens

Het is onmogelijk om alle variabelen die academici intrigeren te construeren op basis van de historische gegevens uit de dataset. Zo waren de boekhoudregels destijds niet voldoende betrouwbaar. Ze hadden echter voldoende gegevens over marktkapitalisaties, waardoor ze het effect van omvang op prestaties van bedrijven konden onderzoeken, en ze hadden ook voldoende gegevens over dividenden. En omdat ze weten hoe de prijzen van verschillende bedrijven in de loop van de tijd zijn veranderd, kunnen ze het momentumeffect kwantificeren door te zien welke aandelen in een bepaalde periode in prijs veranderden. Tevens konden ze bepalen of het momentum naar de volgende periode werd overgedragen. Volgens professor Baltussen was de volatiliteit in deze periode lager, ondanks het feit dat de Verenigde Staten het grootste deel van deze periode geen centrale bank hadden.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van Bloomberg Markets, 24 november 2021, hier lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen