Hoeveel waarde hecht de samenleving aan een jaar leven in volle gezondheid?

Money and health
Marek Studzinski

Naarmate de vergrijzing van de bevolking de druk op de budgetten voor gezondheidszorg doet toenemen, worden gezondheidseconomische instrumenten zoals kosteneffectiviteitsanalyses steeds belangrijker. Zij helpen beleidsmakers om efficiënte en transparante beslissingen te nemen over de financiering van de gezondheidszorg, maar werpen ook uitdagende vragen op. 

Om te beslissen of een nieuwe behandeling met overheidsmiddelen moet worden gefinancierd, is het nodig om te begrijpen welke waarde de samenleving hecht aan de verbetering van de volksgezondheid in financiële termen. Het vinden van deze financiële waarde van gezondheid is moeilijk. Het gebruik van gegevens over het subjectieve welzijn van individuen, bijvoorbeeld uitgedrukt in levenstevredenheid, en hun gezondheid kan nuttige inzichten opleveren, zij het met enkele belangrijke beperkingen.

In de actielijn "Evaluatie van de gezondheidszorg" streven wij ernaar het kader van economische evaluaties van interventies in de gezondheidszorg uit te breiden tot bredere subjectieve maatstaven voor de kwaliteit van het bestaan, zoals levenstevredenheid. In een recent gepubliceerde studie in het tijdschrift Health Economics, gebruiken vier onderzoekers (1, 2, 3, 4) van Erasmus School of Health Policy & Management grootschalige gegevens over levenstevredenheid om de vraag te beantwoorden: Wat is de monetaire waarde van een jaar in volledige gezondheid leven?

Lees de volledige blog door rechtsboven naar het Engels te switchen.

Over de auteur

Jannis Stöckel

Jannis Stöckel is promovendus aan de afdeling Health Economics van Erasmus School of Health Policy & Management. Zijn onderzoek gaat met name over de methodologische problematiek rond het gebruik van de subjectieve welzijnsmeting binnen gezondheidseconomische beoordelingen, en de meting van de neveneffecten op bijvoorbeeld mantelzorgers. Een van zijn bredere onderzoeksinteresses is de toegepaste econometrie, met nadruk op de economische kant van vergrijzing en onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. U kunt contact met hem opnemen via e-mail: stockel@eshpm.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen