Hoge Raad: Crisisheffing was rechtmatig

Hoge Raad: Crisisheffing was rechtmatig

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de crisisheffing die de Belastingdienst in 2013 en 2014 over looninkomen boven de €150.000 heeft gegeven rechtmatig is. Volgens de Hoge Raad heeft de overheid geen regels overtreden toen zij besloot met terugwerkende kracht een extra belasting van 16% op te leggen omdat de urgentie om het overheidstekort terug te dringen zo groot was. 

Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, was als partner bij Deloitte betrokken bij de procedure tegen de heffing in 2013 is verrast door de uitspraak en noemt het onjuist dat de Hoge Raad het overheidsbelang zo zwaar laat wegen dat de heffing is toegestaan. De verbazing is des te groter omdat de opbrengst van de crisisheffing relatief bescheiden is, zeker in het licht van de ondertussen redelijk herstelde overheidsfinanciën.

 Kavelaars verwacht dat de meeste aangehouden procedures tegen de crisisheffing zullen worden ingetrokken. De Hoge Raad laat één mogelijkheid open om in beroep te gaan, namelijk als de heffing tot een individuele en buitensporige last heeft geleid. Dit bezwaar werd in het proefproces eerder terecht verworpen door het Gerechtshof, oordeelt de Raad. In de andere cassatiezaak werd dit bezwaar niet aangevoerd.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in het Financieele Dagblad, d.d. 30 januari 2016.