Homo economicus

Homo economicus

Harry Commandeur, hoogleraar industriële economie en bedrijfshuishoudkunde en houder van de de F.J.D. Goldschmeding-leerstoel aan Erasmus School of Economics, schrijft in Economisch Statische Berichten over de welbekende homo economicus. Volgens Commandeur wordt 'de drogreden van de homo economicus vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt, zowel binnen de wetenschappelijke wereld als in het maatschappelijke debat.’.

Commandeur is wel van mening dat mensen het verschil kunnen maken door een realistisch mensbeeld als vertrekpunt te nemen in al hun drijfveren. 'Het is nu belangrijk om door te zetten. Juist nu is het ook van belang om middelbare scholieren en studenten kennis te laten maken met het idee dat een toekomstige beroeps- en levenshouding mede is gebaseerd op een werkelijke verbondenheid met anderen. Dit klinkt misschien soft, maar de keiharde realiteit leert ons dat een goed leven niet gaat lukken in een samenleving die is gebaseerd op meer ik, minder wij, meer externe prikkels, minder intrinsieke motivatie en meer wetten, regels, procedures en minder idealisme.' Aldus Commandeur. 

Meer informatie

Hieronder kunt het volledige artikel lezen, zoals verschenen in Economisch Statische Berichten, d.d. 13 oktober 2016.