Hoogleraar Financial Accounting Maarten Pronk verstevigt bij EURAC BV de band tussen wetenschap en beroepspraktijk

Maarten Pronk, hoogleraar Accounting bij Erasmus School of Economics gaat zijn kennis en ervaring uit de beroepspraktijk ook inbrengen bij de opleidingen van EURAC BV en bij het praktijkgericht onderzoek op het terrein van financiële verslaglegging en accountantscontrole.

De werkmaatschappij EURAC BV (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling) en Erasmus School of Economics werken al vele jaren nauw samen om alle opleidingen en onderzoek op het gebied van Accounting en Assurance van start tot finish te verzorgen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de incorporatie van de eisen van het afnemende beroepenveld, dit vanuit het motto ‘wetenschap gevoed vanuit de praktijk en visa versa’. De inzet van docenten die op het grensvlak opereren tussen wetenschap en het afnemend praktijkveld is van essentieel belang om concreet invulling te geven aan dit beleid.

Erasmus School of Economics is verheugd dat Maarten Pronk, hoogleraar Accounting bij Erasmus School of Economics, zich bereid heeft verklaard om zich ook te verbinden aan EURAC BV. Hiermee komt de kennis en ervaring die hij meebrengt vanuit zijn functie als Executive Director van het directoraat Vaktechniek van EY niet alleen meer ten goede aan het initiële onderwijs dat door Erasmus School of Economics wordt verzorgd, maar ook aan de RA-, RC- en executive opleidingen van EURAC, evenals via praktijkgericht onderzoek aan het vakgebied accounting in brede zin. 
Met zijn sterke trackrecord in de advisering en training binnen EY over de internationale en Nederlandse verslaggevingsregels, zijn wetenschappelijke basis én de verschillende activiteiten die hij vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de accountantskantoren organiseert, is Maarten Pronk bij uitstek de persoon die een nauwe koppeling tot stand kan brengen tussen de wetenschap en het afnemend praktijkveld. Hij combineert publicaties in de beste onderzoekstijdschriften op het gebied van accounting, jarenlange onderwijservaring en praktijkkennis op het gebied van accounting en corporate finance. Hierdoor is hij goed in staat om aan te sluiten op de wensen die bij het beroepenveld leven. Met de aanstelling van Maarten Pronk bij EURAC BV wordt de duurzame relatie tussen wetenschap en praktijk ingekleurd en de positionering, de profilering en het prestige van zowel Erasmus School of Economics als EURAC BV verbeterd.

Maarten Pronk wil via zijn werkzaamheden bij EURAC BV een bijdrage leveren aan het vergroten van het vertrouwen in financiële verslaggeving en accountantscontrole. Het belang van informatievoorziening, communicatie en de kwaliteit van en het vertrouwen in mensen is daarvoor een conditio sine qua non. ‘Het gaat mij om het leggen van nieuwe verbindingen tussen de wetenschap, het onderwijs en private en publieke partijen. Alleen op die manier kunnen we tot innovatieve oplossingen komen voor de complexe vraagstukken waar bedrijven en maatschappelijke organisaties mee geconfronteerd worden. Daarnaast is een goede opleiding essentieel voor professionals om adequaat te kunnen reageren om de steeds wijzigende omstandigheden”. Aldus Maarten Pronk.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communication Officer Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06-53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen