Hou minder geheim maar bescherm het beter

Hou minder geheim maar bescherm het beter

Geheimhouding in een tijdperk van Wikileaks en Snowden vergt scherpe keuzes voor overheden: minder zaken geheim willen houden en dat wat wél geheim moet blijven, beter beschermen. Dat stelt prof. dr. Dennis Broeders in zijn oratie ‘Het geheim in de informatiesamenleving’. Hij bespreekt daarin de invloed van digitalisering op de geheimen  van het individu, van de staat en van de informatietechnologie zelf. Broeders aanvaardt vrijdag 30 oktober 2015 de bijzondere leerstoel Technologie en Samenleving vanwege het Erasmus Trustfonds, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Geheimen spelen een vitale rol in het menselijk leven. Niet alleen stellen ze mensen in staat om zichzelf te ontwikkelen, ze spelen ook een belangrijke rol in het maatschappelijke leven. De Duitse socioloog Georg Simmel noemde het geheim zelfs “één van de grootste menselijke prestaties”. De vraag is wat onze hedendaagse informatiemaatschappij doet met het vermogen om geheimen bewaren. Hoe bewaar je een geheim in een wereld waarin alles en iedereen verbonden is door technologie die erop gericht is personen, bewegingen, relaties, smaken en voorkeuren in kaart en met elkaar in verband te brengen?

Geheim moet gered worden
Prof.dr. Dennis Broeders stelt in zijn oratie dat geheimen gered moeten worden. De legitimiteit van staatsgeheimen kan worden vergroot door minder geheim te houden en dat wat daadwerkelijk geheim moet blijven  ook beter te beschermen. Voor het individu geldt dat het geheim van de zijn toegenomen ‘doorzichtigheid’  – vanwege de surveillance door bedrijven en overheden - gered moet worden.  Privacy is een daarbij instrument om onze geheimen en vrijheid te beschermen.

Google
Maar ook de technologie zelf herbergt geheimen. Hoewel we denken dat de experts de werking van de algoritmen die ons dagelijks leven zo sturen in de vingers hebben, blijkt ook dat vaak niet het geval te zijn. Het is maar de vraag of er binnen Google iemand werkzaam is die de 200 algoritmen die achter de zoekpagina schuilgaan werkelijk begrijpt en overziet.  Achter de façade van een goed werkend systeem gaat een ondoorzichtig – of geheimzinnig - amalgaan van menselijke keuzes en technologie schuil.

Onderzoeksprogramma 
Dennis Broeders doet onderzoek op het grensvlak van politiek, maatschappij en technologie. Internet governance en cyber security zijn daarbij een eerste kernthema . De nadruk ligt daarbij op de vraag hoe nieuwe spanningen tussen staten, bedrijven en burgers/gebruikers (‘netizens’) zich manifesteren in zowel de Nederlandse als de internationale context. Een tweede onderzoekslijn betreft het gebruik van ICT in overheidsbeleid, in het bijzonder op het gebied van migratie en mobiliteit en de effecten daarvan op de relatie en machtsbalans tussen overheid en burgers. Zijn onderzoek ligt op het snijvlak van de sociologie en politicologie en de opkomende disciplines surveillancestudies en internetstudies.  

Over Dennis Broeders 
Dennis Broeders is als senior onderzoeker en projectcoördinator werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Momenteel is hij coördinator van de projectgroepen ‘De publieke kern van het internet’ en ‘Big Data, privacy en veiligheid’. Sinds 2005 is hij tevens als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 2009 promoveerde. Zijn werk is onder meer gepubliceerd in American Behavioral Scientist, International Sociology, West European Politics, Punishment & Society, British Journal of Criminology en Geoforum.

 

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 E press@eur.nl