Hub Zwart herbenoemd tot decaan Erasmus School of Philosophy

The Erasmus University, Rotterdam Campus

Prof.dr. Hub Zwart is door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam met ingang van 1 oktober 2022 herbenoemd als decaan van Erasmus School of Philosophy (ESPhil). De herbenoeming kwam tot stand in samenspraak met de faculteitsraad van ESPhil.

Het College van Bestuur en de faculteitsraad hebben veel waardering voor de manier waarop Hub Zwart de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan Erasmus School of Philosophy. Rector magnificus Annelien Bredenoord is zeer verheugd dat Hub Zwart zijn werkzaamheden als decaan nog een termijn wil voortzetten. “Hub Zwart is een ervaren bestuurder die de afgelopen jaren zeer constructief heeft gewerkt aan een onderscheidende Erasmus School of Philosophy. Hij is erin geslaagd om met de faculteit inhoudelijk een nieuwe weg in te slaan, en daarnaast is hij heel actief voor de gehele universiteit, bijvoorbeeld in het honours onderwijs. Onderzoek en onderwijs met positieve maatschappelijk impact”, aldus Annelien Bredenoord, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Juist nu van belang dat filosofie de stem van de rede vertolkt

Prof.dr. Hub Zwart is als decaan van ESPhil herbenoemd voor de periode 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2026. Hub Zwart is erg blij met zijn herbenoeming: “De EUR brengt wetenschap en samenleving dichter bij elkaar en het is boeiend en eervol om daaraan zowel vanuit de filosofie als vanuit het College van Decanen bij te mogen dragen. Juist nu onze mondiale wereld in crisis verkeert, is het van belang dat de filosofie de stem van de rede vertolkt en in samenspraak met andere disciplines handelingsperspectieven ontwikkelt. Dat zie ik als een leerervaring die ook de wetenschap zelf onvermijdelijk uitdaagt en verandert.”

Over Hub Zwart

Het gaat in het onderzoek van Zwart om wetenschappelijke ontwikkelingen die vragen om filosofische reflectie en die een nieuw licht werpen op fundamentele opvattingen inzake natuur, leven, kennis, technologie en het menselijke bestaan. Volgens Zwart is het de opgave van de filosofie om benaderingen en concepten te ontwikkelen om deze vraagstukken in een breder perspectief te plaatsen.

Zwart studeerde Psychologie en Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. In 1993 promoveerde hij in Nijmegen cum laude in de wijsbegeerte. Zwart was onder meer onderzoeker aan het Centre for Bio-Ethics (Maastricht) voordat hij in 2000 hoogleraar werd. Hij was initiator van een master track Science in Society bij zijn afdeling en wetenschappelijk directeur van het Centre for Society & Genomics. Hij richtte ook het Institute for Science in Society (ISiS) op, waarvan hij sinds 2005 directeur was. Zwart is onder meer hoofdredacteur van de Library of Ethics and Applied Philosophy en auteur van veertien boeken.

Professor

Prof.dr. (Hub) HAE Zwart

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen