Hub Zwart nieuwe decaan Erasmus School of Philosophy

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof. dr. H.A.E. (Hub) Zwart per 1 oktober benoemd tot decaan van Erasmus School of Philosophy (ESPhil). Zwart is nu nog hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en directeur van het Institute for Science in Society aan die universiteit.

Prof.dr. Zwart (1960) bekleedt in Nijmegen de leerstoel Filosofie van de natuurwetenschappen. Hij onderzoekt filosofische en maatschappelijke vragen rond de hedendaagse natuurwetenschappen, in het bijzonder levenswetenschappen zoals genomics, breinonderzoek en synthetische biologie.

Nieuwe dynamiek

Het College van Bestuur is buitengewoon verheugd dat Hub Zwart deel gaat uitmaken van de Erasmus Universiteit. Volgens het CvB zorgt de nieuwe decaan voor nieuwe dynamiek en nieuwe kansen. Het College kijkt daarom uit naar zijn bijdrage, zowel aan de faculteit als aan de Erasmus Universiteit als geheel.  

De benoeming van de nieuwe decaan vond plaats in nauw overleg met de benoemingsadviescommissie van de faculteit.

Zwart volgt interim-decaan prof.dr. Frank van der Duijn Schouten op, onder wiens leiding filosofie duurzaam is verankerd als volwaardig wetenschapsgebied binnen de Erasmus Universiteit. Na een moeilijke periode gaat het weer goed met ESPhil. Het Engelstalige double degree programma mag zich in ruime belangstelling van studenten van alle EUR-faculteiten verheugen, die hiermee filosofie als tweede studierichting volgen. Dankzij de extra middelen die hieruit voortvloeien, kan de faculteit weer investeren in jong filosofisch talent.

Over Hub Zwart

Het gaat in het onderzoek van Zwart om wetenschappelijke ontwikkelingen die vragen om filosofische reflectie en die ook een nieuw licht werpen op fundamentele opvattingen inzake natuur, leven, kennis, technologie en het menselijke bestaan. Volgens Zwart is het de opgave van de filosofie om instrumenten en concepten te ontwikkelen om deze vraagstukken in een breder perspectief te plaatsen.

Zwart studeerde psychologie en wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. In 1993 promoveerde hij in Nijmegen cum laude in de wijsbegeerte. Zwart was onder meer onderzoeker aan het Centre for Bio-Ethics (Maastricht) voordat hij in 2000 hoogleraar werd. Hij was initiator van een master track Science in Society bij zijn afdeling en wetenschappelijk directeur van het Centre for Society & Genomics. Hij richtte ook het Institute for Science in Society (ISiS) op, waarvan hij sinds 2005 directeur is.

Zwart is onder meer hoofdredacteur van het tijdschrift Life Sciences, Society and Policy en van de Library of Ethics and Applied Philosophy. Hij is auteur van veertien boeken.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 of E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief