Huibert Pols rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam is verheugd te melden dat ze prof.dr. H.A.P (Huibert) Pols heeft benoemd tot rector magnificus. Hij volgt per 8 november 2013 prof.dr. H.G. (Henk) Schmidt op die terugtreedt in verband met zijn pensionering. Pols is nu nog decaan van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Huibert Pols geniet als wetenschapper en bestuurder nationale en internationale faam in de interne geneeskunde. Drs. Anton van Rossum, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Huibert Pols is niet alleen een zeer gerespecteerd wetenschapper, maar ook een bestuurder met veel ervaring. In hem krijgt de Erasmus Universiteit een rector magnificus die uitstekend mede uitvoering kan geven aan de nieuwe strategie. Deze wordt momenteel ontwikkeld. Ik ben daarom blij dat hij bereid is deze functie te gaan bekleden.”

De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad, het College van Bestuur, de decanen en de overige beheerders van de universiteit. Op de voordracht is unaniem positief gereageerd.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen