"Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een duurzame campus"

Jan-Cees Jol, duurzaamheidscoördinator bedrijfsvoering

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de strategie van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Jan-Cees Jol is duurzaamheidscoördinator bedrijfsvoering van de universiteit. Hij vertelt over de ‘groene’ plannen van EUR en wat er de afgelopen tijd allemaal al is gerealiseerd. “We willen toewerken naar een reductie van CO2 en uiteindelijk een CO2-neutrale campus in 2030.” Jan-Cees Jol is genomineerd voor de ABN AMRO Duurzame 50 in zijn rol van het verduurzamen van de campus, Sportgebouw en MFOII – het mogelijk maken van innovatie en nog net even die extra uitdaging in de markt leggen om tot weer een nog duurzamere prestatie te komen.

Duurzaamheid is een onderdeel van de EUR Strategie 2024. Waar ligt de focus op?

"De filosofie van EUR is dat duurzaamheid onderdeel van ons DNA moet worden. Om deze filosofie zoveel mogelijk in de bedrijfsvoering te verankeren stellen we doelen op die betrekking hebben op het verminderen van onze CO2-uitstoot, omdat we willen toewerken naar een reductie van CO2 en uiteindelijk een CO2-neutrale campus in 2030. Overigens is het goed om te weten dat EUR geen afdeling duurzaamheid heeft. Daar kun je ook wel wat dingen over opmerken: één afdeling kan de CO2-reductie namelijk niet alleen oplossen. Het gaat over hoe wij als organisatie zijn en dat het onderdeel van ons DNA moet worden, is de reden waarom iedereen medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor meer duurzaamheid in zowel bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs. We hebben sinds kort wel een programmamanager voor duurzaamheid, Mariecke van der Glas, en zij werkt EUR-breed."

Hoe wordt de CO2-reductie precies ingevuld?

"Bij fysieke duurzaamheid gaat het over de bedrijfsvoering op campus Woudestein, maar ook voor het EUC en het ISS in Den Haag. Daar proberen we vanuit de afdeling Real Estate & Facilities (RE&F) op zoveel mogelijk manieren invulling aan te geven, want veel van de dingen die in de bedrijfsvoering gebeuren hebben te maken met RE&F. Heel veel dingen worden niet centraal geregeld voor de hele universiteit, maar juist door een faculteit of dienst. Als we kijken naar fysieke duurzaamheid gaat het o.a. om een schoonmaakcontract, het inzamelen van afval, een nieuw gebouw of het onderhoud ervan en daarin proberen we zoveel mogelijk onze doelstellingen te verwezenlijken. Er is dus meer centraal beleid nodig (niet alleen voor CO2-reductie), zodat de faculteiten een richtlijn hebben bij het nemen van hun eigen beslissingen. Aan de ene kant vind ik het dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich realiseren dat duurzaamheid niet neerkomt op één persoon, faculteit of dienst, maar dat we hier gezamenlijk voor staan en we gezamenlijk aan de CO2-reductie moeten werken. Want ook aan onze studenten moeten we als EUR het goede voorbeeld willen geven."

Kun je wat vertellen over de projecten die jullie zoal gedaan hebben het afgelopen jaar?

"Naast de bedrijfsvoering zijn er ook losse projecten die we doen, zoals het ‘zonnepanelen project’ en de ‘gescheiden afvalinzameling’. We hebben het afgelopen jaar op drie gebouwen zonnepanelen geplaatst en op de campus en over alle gebouwen gescheiden afvalbakken. Daarnaast hadden we nog twee grote projecten: een routekaart duurzame campus opstellen waarin we aangeven op welke manier we direct invloed kunnen hebben om CO2-uitstoot te voorkomen en te reduceren. En dit is nu vertaald naar een concreet implementatieplan. Het andere project wat heel leuk is, is de bouw van een nieuw multifunctioneel onderwijsgebouw naast Polak Building: MFOII. De bedoeling is dat het in september 2022 klaar is. We hebben een mooi ontwerp geselecteerd waar echt aantoonbaar duurzaamheid in terugkomt. Er wordt heel veel groen naar binnen gebracht om ook de beleving voor studenten veel meer natuurlijk te maken, wat een positief effect heeft op hun welzijn. Ook passen we een heel innovatief concept toe voor het verwarmen en koelen van het gebouw, waardoor deze processen minder energie kosten."

"Het is heel leuk dat we nu zover zijn op het gebied van duurzaamheid in gebouwen, dat we dit ook echt in de praktijk gaan doen."

En op welk project ben je heel trots?

Ik ben heel trots op de routekaart, dat we duurzaamheid zo mooi verankerd hebben in het nieuwe gebouw waar we het groen naar binnen halen. Het is heel leuk dat we nu zover zijn op het gebied van duurzaamheid in gebouwen, dat we dit ook echt in de praktijk gaan doen. Maar eigenlijk ben ik toch wel heel trots op alle projecten.

EUR lijkt al veel te doen op het gebied van duurzaamheid. Wat zou er juist nog beter kunnen?

Dat is altijd een lastige vraag. Wat ik belangrijk vind is dat het gezien wordt als een gezamenlijke opgave en niet als iets van ‘Oh, dat is van Jan-Cees of Mariecke, of een duurzaamheidscoördinator, die moeten het maar oplossen’. Je moet jezelf iedere keer de vraag stellen: “Wat kan ik bijdragen aan het verduurzamen van de campus? Op welke manier kunnen we het een beetje beter doen?” Ik merk namelijk heel vaak dat als ik collega’s spreek, men eigenlijk niet zo goed weet wat er achter de schermen gebeurt. Dus wat kan er beter: wij zouden het verhaal beter kunnen vertellen, zichtbaarder zijn.

En wat staat er verder nog op de planning?

We zijn het implementatieplan voor de routekaart verder aan het uitwerken en we zijn nieuwe projecten aan het opstarten. We willen ervoor zorgen dat duurzaamheid zichtbaarder wordt op de campus dus daar gaan we ook aan werken door voorzieningen te treffen; misschien meer nestgelegenheid voor kleine dieren en meer bomen, of meer doen met wateropvang, de campustuin groter maken enz. Daarnaast zijn we bezig met de catering; het voor medewerkers en studenten makkelijker maken om veganistische of vegetarische gerechten of producten te kopen en ook inzichtelijk te maken wat bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk is van dat broodje ham, zodat je ook een bewustere keuze kunt maken.

En als laatste wil ik toch nog benoemen dat we de afgelopen jaren bezig zijn geweest met het realiseren van energiebesparende maatregelen in gebouwen. En dat alle universiteiten in Nederland het klimaatakkoord mede hebben ondertekend: de Nederlandse afspraak om in 2030 nog maar 49% CO2-uitstoot te hebben in vergelijking met 1999. Dus dat betekent dat we continue blijven kijken of we nog maatregelen kunnen nemen in gebouwen om energie te besparen en o.a. daarmee leveren we een bijdrage aan het klimaatakkoord.

CV

Jan-Cees Jol, Coördinator duurzaamheid - bedrijfsvoering

Meer informatie

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal? Jan-Cees Jol is genomineerd voor de ABN AMRO Duurzame 50 in zijn rol van het verduurzamen van de campus, Sportgebouw en MFOII – het mogelijk maken van innovatie en nog net even die extra uitdaging in de markt leggen om tot weer een nog duurzamere prestatie te komen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen