‘Impact goededoelenprojecten vaak onbekend’

Goededoelenorganisaties weten meestal niet wat de impact is van hun werk. Dat stelt econoom Frank Hubers op basis van zijn proefschrift, dat hij donderdag 3 maart 2016 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens hem ontbreekt het aan gedegen evaluaties. Hubers onderzocht onder andere de introductie van Fair Trade-criteria in Ghanese goudmijnen, die tot gemengde resultaten leidde. 

Voor zijn proefschrift ‘Essays on the Determinants and Impact of Private Contributions to Public Goods’ verrichtte Hubers vier empirische studies die bijdragen aan de kennis over de effectiviteit van filantropie. De promovendus concludeert dat nog steeds weinig bekend is over de impact van de projecten van goede doelen. Een belangrijke reden hiervoor is dat erg ingewikkeld is om de impact van een project vast te stellen. Veel evaluaties van goede doelen zijn alleen gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethoden en missen een geloofwaardige ‘counterfactual’ (wat was er gebeurd als een project niet had plaatsgevonden). Dit kan ertoe leiden dat veel goede doelen hun effecten te hoog inschatten.

Goede evaluaties naar de impact van goede doelen zijn ingewikkeld, maar niet onmogelijk. Om impact vast te stellen is echter wel een experimenteel of quasi-experimenteel design vereist.

Studies
In de vier studies gebruikte Hubers (quasi)experimentele designs om de impact van bepaalde interventies te onderzoeken. Zo evalueerde hij voor een van zijn studies de impact van de Fair Trade-criteria op de goudindustrie in Ghana. Recent is de certificering uitgebreid naar de goudhandel, een industrie die berucht is vanwege de negatieve effecten op de gezondheid van de werknemers en het milieu.

Op basis van meer dan 1900 interviews met mijnwerkers uit tien verschillende goudmijnen laat Hubers zien dat deze duurzame criteria zowel een positief als negatief effect hebben. De gezondheid van de mijnwerkers neemt toe en het percentage kinderen dat naar school gaat groeit. Maar aan de andere kant betalen mijnwerkers ook de prijs voor al die investeringen in gezondheid en scholing: de criteria lijken een negatief effect te hebben op het inkomen van de mijnwerkers.

Een andere studie laat zien dat het tonen van armoede en sociale ongelijkheid aan jongeren een positieve invloed heeft op hun bereidheid om geld te doneren. Scholieren tussen de 12 en 16 jaar speelden spellen waarmee ze geld konden winnen. Aan ongeveer de helft van de participanten werd, voordat ze deelnamen aan de spellen, een film vertoond over armoede en sociale ongelijkheid. De deelnemers die een film gekeken hadden gaven aanzienlijk meer weg aan hun onbekende medespelers en doneerden meer geld aan een goed doel.

Effect op donoren
Ook stelt de promovendus dat het resultaat van filantropie voor de donor helderder is dan voor de ontvanger van die goede doelenacties. Een belangrijke motivatie is vaak een egoïstische, ook wel ‘impuur altruïsme’ genoemd: mensen geven aan goede doelen om zich beter te voelen of minder slecht/schuldig over een bepaalde situatie. In economisch jargon: mensen ontlenen nut aan het geven aan goede doelen. Vrijwillige donaties maken de gevers dus feitelijk beter af.

Over de promovendus
Frank Hubers (1982) behaalde in 2006 zijn master culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht (cum laude) en in 2008 een duale master in Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2008 tot 2010 werkte Hubers voor de afdeling Quality and Control van Oxfam Novib aan de evaluatie en monitoring van ontwikkelingsprojecten. In september 2010 begon hij als onderzoeker bij het onderzoekscentrum Erasmus Centre for Strategic Philantrophy (ECSP) en in 2011 begon hij zijn promotietraject aan Erasmus School of Economics. Hubers werkt momenteel als universitair docent voor de Webster Universiteit in Thailand.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 of E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen