Incubator GovernEUR voor valorisatie sociaal wetenschappelijk onderzoek van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is de incubator voor valorisatie van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, GovernEUR, van start gegaan. De incubator is een samenwerkingsverband van het Departement Bestuurskunde-Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Business & Research Support (ERBS). 

De incubator helpt onderzoekers om fundamenteel onderzoek om te zetten in bruikbare kennis voor de praktijk. Binnen GovernEUR worden een aantal veelbelovende onderzoekslijnen, zoals naar het bestrijden van fraude in het sociaal domein, de rol van emoties in het openbaar bestuur en naar samenwerkingsprocessen rond ruimtelijke projecten, vertaald in concrete producten voor de praktijk van het openbaar bestuur. Zo wordt er concreet gewerkt aan een methode om de impact van branding in het publieke domein (zoals city-marketing) te onderzoeken. Ook wordt gewerkt aan een methode om het vermogen tot samenwerking tussen overheden en andere partijen te kunnen beoordelen.

Organisatie GovernEUR

Prof.dr. Arwin van Buuren is als Academic Director de verbindende schakel tussen departement en incubator. “Het doel van de incubator is om de cirkel rond te maken. Als wetenschapper proberen we de wereld van het openbaar bestuur te begrijpen. Door onze kennis te vertalen in praktisch bruikbare methoden, kunnen we ons inzicht ook aanwenden om het openbaar bestuur te helpen. Door onze kennis toe te passen en daarop te reflecteren, komen we er ook achter of onze kennis wel of niet kloppen. Zo kunnen we ons onderzoek steeds weer verfijnen”.

Incubators

GovernEUR is de zevende incubator die onder de vlag van ERBS start. Het is de eerste incubator in het domein van de sociale wetenschappen. De incubator vloeit voort uit de ambitie van de universiteit en de Faculteit der Sociale Wetenschappen om meer werk te maken van de maatschappelijke valorisatie van FSW-onderzoek.

Een incubator is een kraamkamer, een veilige omgeving waarin innovatieve producten, aanpakken en methoden zich kunnen bewijzen. Methoden die de incubator nu reeds aanbiedt variëren van het uitvoeren van lerende evaluaties van complexe projecten en programma’s tot het doen van interventies in samenwerkingsprocessen tussen overheden en andere partijen.

website: www.governEUR.nl

Meer informatie

FSW: Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW| 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl

ERBS: Laurien Poleij, Strategic Development Manager | +31 (0)10 408 2696 | poleij@erbs.nl