Inge Hutter nieuwe rector ISS

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft prof.dr. Inge Hutter benoemd tot nieuwe rector van het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Hutter is momenteel decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en hoogleraar Demografie daar. Ze is de opvolger van prof.dr. Leo de Haan, die op donderdag 18 juni 2015 officieel afscheid neemt. ​

Prof.dr. Hutter is sinds 2011 decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Ze studeerde in 1988 af in Niet-Westerse Demografie (Rijksuniversiteit Groningen) en Culturele Antropologie (Universiteit Utrecht). In 1994 promoveerde ze cum laude in Groningen. Haar proefschrift behandelde de voeding van zwangere vrouwen op het platteland van Zuid-India. Tien jaar later werd Hutter benoemd tot hoogleraar Demografie.

Bij de benoeming van Hutter volgt het College van Bestuur het advies van de werving- en selectiecommissie van ISS. Volgens de commissie is de nieuwe rector een uitstekend onderzoeker met een bijzondere belangstelling voor onderzoeksmethoden. Ze richt zich op onderzoek van hoge kwaliteit met een grote maatschappelijke relevantie, gebruik makend van participatieve methoden. Ook is ze groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak. 
Haar onderzoeksinteresses omvatten bevolking, sterfte en gezondheid, reproductie en gezondheid en de inbedding daarvan in de culturele betekenissystemen. Ze heeft ook onderzoek verricht op het gebied van vergrijzing en migratie. Hutter heeft onderzoek gedaan (en woonde) in Kameroen, India en Malawi en was ook actief als consultant.

Hutter heeft een track record als het gaat om het verkrijgen van financiering voor onderzoek en capaciteitsopbouw. Daarnaast beschikt Hutter over ruime onderwijservaring. Ook begeleidde ze tal van promovendi, afkomstig uit Ghana, Tanzania, Bangladesh, Pakistan en Nederland.

Voorzitter
Hutter is voorzitter van het internationaal raadgevend comité voor het onderzoeksprogramma inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika van WOTRO Science for Global Development. Tot voor kort leidde het internationaal raadgevend comité voor de kennisagenda veiligheid en rechtsstaat bij deze organisatie. Hutter is ook actief geweest in IDPAD (een onderzoekssamenwerking tussen de Indian Council of Social Science Research (ICSSR), New Delhi en WOTRO) en in CERES (Research School for Resource Studies for Development).

Professor Hutter start medio augustus bij ISS. "Ik verheug me op het toevoegen van mijn managementervaring over leiderschap en strategisch denken aan ISS en de Erasmus Universiteit. Ik geloof dat ISS een leidende en voorbeeldrol kan spelen als het gaat om maatschappelijke impact en valorisatie van onderzoek. Ik ben vereerd dat ik de kans krijg om de zeer internationale organisatie van gepassioneerde collega's die gezamenlijk ISS vormen, te leiden."

Hutter is de opvolger van prof.dr. De Haan, die sinds mei 2010 rector was van ISS. Op donderdag 18 juni geeft hij zijn afscheidscollege.

Over het ISS
Het ISS is een internationaal academisch instituut waar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. Het ISS is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De studenten van het ISS - 300 à 400 per jaar - zijn afkomstig uit meer dan 60 landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden. Het ISS werkt nauw samen met universiteiten in zowel Azië, Afrika als Latijns Amerika.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 4081216 or E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen