Inkomensverschil door het spreken van dialect

Inkomensverschil door het spreken van dialect

In een nieuwe serie van de NOS is te zien dat mensen met een dialect vaak te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen, bijvoorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken. Uit onderzoek van Jan van Ours, hoogleraar Toegepaste Economie aan Erasmus School of Economics, blijkt dat het daar niet bij ophoudt. Dialectsprekers blijken zeker vijf procent minder te verdienen dan sprekers van het Standaardnederlands. Op NOS.nl geeft van Ours een toelichting. 

Het inkomensverschil groeit naarmate het dialect meer van het Standaardnederlands afwijkt. 'Ik vond het verbazingwekkend', zegt van Ours. 'We hebben onze gegevens zelfs gecorrigeerd omdat we van het onderzoek van Gerbert Kraaykamp wisten dat dialectsprekers doorgaans minder hoog opgeleid zijn. En nog vonden wij het verschil in salaris. Eén van onze verklaringen is: discriminatie.' aldus van Ours. 

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel en de serie op NOS.nl