Internationale studenten tevreden over Erasmus Universiteit Rotterdam

Internationale studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam zijn bovengemiddeld te spreken over hun instelling. Ruim negentig procent van hen is tevreden. Dat blijkt uit de jaarlijkse International Student Barometer (ISB), het onderzoek onder internationale studenten over hun tevredenheid over de instelling waar ze studeren. Voor de ISB van dit jaar gaven ruim 1.650 internationale studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam hun mening over onderwijs, verblijf, ondersteuning en ontvangst.

Uit het onafhankelijke onderzoek door I-Graduate naar de tevredenheid van internationale studenten blijkt dat de Rotterdamse studenten goed te spreken zijn over de universiteit. De ‘overall satisfaction’ bedraagt 90,2 procent, meer dan het Nederlandse en Europese gemiddelde. Vergeleken met de zeven andere onderzochte hoger onderwijsinstellingen in Nederland komt de Rotterdamse universiteit daarmee als tweede uit de bus (vorig jaar: 3). Binnen Europa staat Erasmus Universiteit Rotterdam op plaats 3, wereldwijd op plaats 33 van 169 deelnemende instellingen.

Van de ondervraagde internationale studenten zou bijna negentig procent Erasmus Universiteit Rotterdam aanbevelen bij anderen, 43 procent zou dat zelfs doen uit eigen beweging. Ook op dit vlak scoort de universiteit landelijk gezien hoger dan gemiddeld. In 2007, bij de eerste ISB, was nog 34 procent bereid de Erasmus Universiteit Rotterdam actief aan te bevelen.

Inhoud opleiding
Op alle vier onderzochte gebieden (onderwijs, verblijf, ondersteuning en ontvangst) doet Erasmus Universiteit Rotterdam het qua tevredenheid relatief gezien beter dan de gemiddelde score in Nederland of daarbuiten. Als het gaat om onderwijs doen vooral de inhoud van de opleiding, de multiculturele omgeving en de tweetaligheid het goed. Op dit vlak staat de universiteit binnen Nederland op plaats twee.

Wat betreft verblijf scoort de Rotterdamse universiteit als beste in Nederland (en binnen Europa plek 8). Internationale studenten waarderen vooral de kwaliteit van de huisvesting en de bereikbaarheid. De vernieuwing van campus Woudestein blijkt uit de ISB: sinds 2011 is de tevredenheid daarover met 26 procent toegenomen. De universiteitsbibliotheek scoort lager dan gemiddeld als gevolg van de renovatiewerkzaamheden.

Als het gaat om ondersteuning zijn internationale studenten onder meer te spreken over de kwaliteit van de tutoren, de catering en het International Office. Bij de ontvangst is er vooral tevredenheid over het studieklimaat, het welkom en de aanmeldingsprocedure.

De reputatie van de universiteit was voor internationale studenten de belangrijkste overweging om voor Rotterdam te kiezen, gevolgd door de aard van de opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van reputatie in Rotterdam groter is dan het Nederlandse gemiddelde.

Strategie
Internationalisering is een belangrijk thema in de strategie van Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo investeert de universiteit in de begeleiding van internationale studenten, komen er steeds meer Engelstalige opleidingen en wordt gewerkt aan een aantrekkelijke campus met internationale uitstraling. Dit jaar is het aantal internationale studenten met 14 procent toegenomen tot zo’n 5.000. Meer informatie over de internationalisering strategie is te vinden in het 'strategische programma internationalisering'. 

Meer informatie

I-Graduate onderzoekt en vergelijkt met de jaarlijkse International Student Barometer de manier van besluitvorming, verwachtingen, percepties en intenties van internationale studenten. Voor deze ISB, afgenomen in de herfst van 2015, werden wereldwijd meer dan 142.000 studenten ondervraagd, waaronder meer dan 5.350 (respons 1.650) bij Erasmus Universiteit Rotterdam en bijna 8.000 bij acht Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.