Interventieaanpak voor stress, schulden en roken werkt

Erasmus bridge
Photo by Donny Jiang on Unsplash

Een interventieaanpak onder ruim 200 volwassen Rotterdammers, die in het dagelijks leven moeite hebben met rondkomen en gezondheidsklachten ervaren, laat veelbelovende resultaten zien. Deelnemers aan het programma Grip & Gezondheid ervaren aantoonbaar minder stress en nicotineafhankelijkheid. Het programma is ontwikkeld door de GGZ-instellingen Indigo Rijnmond en Avant Sanare in samenwerking met Healthy‘R. Het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In Rotterdam lopen zo’n 60.000 huishoudens het risico op problematische schulden. “We weten dat onder deze groep vooral stress een factor is die een negatieve invloed heeft op het maken van een gezonde keuze. Een aanzienlijk deel van deze doelgroep vertoont dan ook risico verhogend gedrag, waaronder roken. De aanpak van Grip & Gezondheid zoomt in op de samenhang tussen verschillende factoren die van invloed zijn op rookgedrag om zo met succes stress te verlagen en meer ruimte voor gezonde keuzes te creëren”, aldus prof. dr. Semiha Denktaş, hoogleraar in de gedragswetenschappen en wetenschappelijk hoofd van Healthy’R.

Roken en stress

De methode is vooral gericht op de aanpak van stress en roken. Onder volwassenen
(19-64 jaar) in Rotterdam rookt 29% en ervaart 33% moeite met rondkomen. De gezondheidsverschillen tussen bewoners zijn daarbij groot. Zo ervaart 25% van de bewoners van wijken met een lager sociaaleconomische positie in Rotterdam een matige tot slechte gezondheid vergeleken met 14% in de meer welvarende wijken.

Vicieuze cirkel

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport: “Veel kwetsbare Rotterdammers komen in een vicieuze cirkel terecht. Snappen hoe deze vicieuze cirkel werkt biedt handvatten voor beleidsvorming voor stoppen met roken, maar ook voor mentale gezondheid, schulden of voldoende bewegen. Grip & Gezondheid draagt bij aan meer bewustwording en geeft net dat extra duwtje in de rug om gezond gedrag te stimuleren”.

Interventies

Met behulp van nudges (duwtjes in de goede richting) en interventies zijn 200 Rotterdammers in de periode 2017-2019 aan de slag gegaan om hun gezondheid te verbeteren. Zo hebben zij een cursus stressmanagement gevolgd en namen zij deel aan een buddysysteem gericht op hulp bij geldzaken. Bij deelname aan de cursus kregen deelnemers een stempel. Met een volle stempelkaart kregen zij een gevulde boodschappentas als extra stimulans om aanwezig te zijn op de cursusbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op: www.healthyr.nl.

Veelbelovend

Door de aanpak ervaren deelnemers minder stress en roken zij minder. Dat is veelbelovend, vindt ook wethouder Grauss (Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg): “We weten dat financiële problemen tot veel stress leiden. Door deze stress kunnen mensen ongezonde (korte termijn) keuzes maken zoals roken en ander ongezond gedrag. Onze dienstverlening bij schulden houdt daarom rekening met stress en is als eerste gericht op reductie van stress. Dan pas is er ruimte voor mensen om aan hun problemen te werken. Ik zie dan ook veel mogelijkheden in deze aanpak waarbij gezondheidsverbetering ingezet kan worden bij de aanpak van schulden”.

Aanmelden 2021

Onder begeleiding van Indigo Rijnmond en Avant Sanare gaan starten in 2021 opnieuw acht groepen in meerdere Rotterdamse wijken met het programma Grip & Gezondheid. Volwassen Rotterdammers die stress ervaren, moeite hebben met rondkomen en roken, kunnen zich alvast aanmelden bij Indigo Rijnmond via preventie@indigorijnmond.nl of bellen naar 088 357 17 00. Belangstellenden krijgen eind 2020 bericht over de startdata, tijden en cursuslocaties.

Persbericht overgenomen van Healthy’R

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen