Interview met mr. drs. Ilona van der Zalm in het blad Meester

Van der Zalm, wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht, schrijft haar proefschrift over het schadevergoedingsrecht bij overlijden en vraagt zich af of het aansprakelijkheidsrecht adequaat zorgt voor nabestaanden. Door het blad Meester is zij geïnterviewd over haar onderzoek voor een artikel in de categorie ‘Recht in onderzoek’. 

Waar onderzoekt Van der Zalm precies? Het doel van het schadevergoedingsrecht is om benadeelden zoveel als mogelijk te plaatsen in de positie zoals die was voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis. In geval van overlijden is dat naar zijn aard in feite onmogelijk, maar ook een financiële benadering van die positie blijkt in dat geval problematisch. Niet alleen lijdt het beginsel van volledige schadevergoeding hier uitzondering doordat de kring van tot schadevergoeding gerechtigden beperkt is, doordat niet alle schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen, en doordat de omvang van de vergoeding beperkt is. Ook de afwikkeling van dergelijke schades is in de praktijk uiterst complex, wat leidt tot aanzienlijke belasting van kwetsbare nabestaanden. Dat is aanleiding voor nader onderzoek en voor heroverweging van het bestaande stelsel.

Het onderzoek gericht is op de functie van het recht in de maatschappij en heeft een nauwe verbinding met de praktijk. Dit laatste komt niet alleen tot uitdrukking in het doel van het onderzoek en daarmee de waarde van dit onderzoek voor de praktijk (zorgen voor een voortvarende afwikkeling van de schadevergoeding voor alle belanghebbenden), maar komt ook terug in de onderzoeksmethode; het verrichten van empirisch onderzoek is namelijk van belang voor het kunnen beantwoorden van de onderzoeksvraag (praktijkonderzoek in de vorm van interviews en dossierstudie). Naast empirisch onderzoek, zal ook over de grenzen worden gekeken en zullen een aantal ons omringende landen worden uitgewerkt om te zien hoe er elders wordt omgegaan met de uitwerking van het recht op schadevergoeding bij overlijden.

Het interview is te vinden in de Meester Online van juli 2016 (p. 70 e.v.).