Investeren in onderwijs noodzakelijk om een verloren “coronageneratie” te voorkomen

NRC
Erasmus School of Economics

Voor onze toekomstige welvaart en gelijke kansen is het belangrijk om extra geld te investeren in het onderwijs, zegt onder andere Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics. Jongeren betalen een hoge prijs tijdens de corona crisis en daarom is het belangrijker dan ooit om te investeren in de huidige generatie leerlingen en studenten.

Gemiste onderwijskansen

Door de coronacrisis krijgen leerlingen en studenten nu voor langere tijd minder goed onderwijs. Hierdoor blijven investeringen in hun menselijk kapitaal noodgedwongen achter en worden onderwijskansen gemist. Dit heeft een negatief effect op de productiviteit en daarmee ook de toekomstige economische groei, legt Jacobs uit in het NRC. Het online lesgeven is niet bevorderlijk voor de interactie tussen docenten en studenten, en de interactie tussen studenten onderling. Het gevolg is dat leerlingen minder kennis en ontwikkeling op doen, terwijl de inspanningen juist zijn toegenomen.

'Onderwijsinvesteringen zouden zich flink terugbetalen' 

Ook zijn er nu minder mogelijkheden om studeren en werken te combineren, zegt Jacobs. Veel bijbaantjes en stages zijn weggevallen. Onderwijsinvesteringen zouden zich dus flink terugbetalen op de lange termijn. ‘Het rendement op een euro die wordt geïnvesteerd in het onderwijs bedraagt gemiddeld zo’n 8%. Ondertussen kan de overheid die euro op dit moment lenen tegen negatieve rentes. Het verschil in onderwijsrendement en de rente op overheidsleningen is inmiddels zo groot geworden dat het maatschappelijk loont om veel meer in onderwijs te investeren.’

Ongelijkheid

De langdurige schade van de coronacrisis kan volgens het CPB oplopen naar zo’n 9% van het nationaal inkomen. Dit betekent dat Nederland ieder jaar bijna een tiende van zijn inkomen zou missen. Daarnaast zorgt de crisis ook voor meer ongelijkheid tussen en binnen generaties. ‘De huidige generatie jongeren heeft – zonder compensatie – blijvend een minder gunstige arbeidsmarktpositie dan die van oudere generaties. Terwijl jongeren de meeste last hebben van alle vrijheidsinperkingen door de coronomaatregelen die moeten voorkomen dat vooral ouderen ziek worden.’

Professor
Meer informatie

Het volledige artikel van het NRC van 12 oktober 2020, kunt u hierboven downloaden.