IWD 2020 met Sigrid Kaag

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op 5 maart een bijeenkomst georganiseerd over het belang van gendergelijkheid binnen de academische wereld en het belang van vrouwelijke rolmodellen voor de huidige en de volgende generatie. Het hoogtepunt van het evenement was een lezing van Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat zich concentreerde op het leiderschap van vrouwen en gendergelijkheid.

Doorbreken van een vicieuze cirkel

In een verreikende toespraak concentreerde mevrouw Kaag zich op het leiderschap van vrouwen en gendergelijkheid in de academische wereld, op basis van haar ervaring in de internationale politiek. Mevrouw Kaag sprak over een 'vicieuze cirkel' in de politiek en de academische wereld en benadrukte hoe stereotypen vrouwen blijven belemmeren om zich op deze gebieden te wagen, met het daaropvolgende gebrek dat vrouwen dezelfde stereotypen doorgeven aan de volgende generatie.

Kaag voegde daaraan toe dat het creëren van beleid en kennis nooit helemaal vrij is geweest van stereotypering of onbewuste aannames. Er moeten grotere inspanningen worden gedaan om meer ‘representatieve kennis’ en gegevens te verkrijgen, zowel over gender-divers leiderschap als hoe een stimulerende omgeving hiervoor kan worden bereikt.

Bovendien onderstreepte minister Kaag ook het belang van mannelijke betrokkenheid bij de bevordering van gendergelijkheid, en merkte op dat '50% van de wereldbevolking niet kan worden genegeerd en dat mannen moeten worden gestimuleerd om een ​​actieve rol te spelen bij het co-creëren van gender-billijke praktijken.

Actieve rol voor iedereen

Hans Smits opende de bijeenkomst met een krachtige openingstoespraak. Smits was enthousiast over de inspanningen die de EUR-gemeenschap het afgelopen jaar heeft geleverd om meer gendergelijkheid tot stand te brengen. “Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is geen kwestie van alleen vrouwen, maar ook een economische en een morele kwesties. Als universiteit en individu, moeten we een actieve rol spelen bij het bevorderen en verdedigen van deze principes. Daarom ben ik blij dat we met onze 25/25 aanpak onze vrouwelijke academici meer in hun kracht zetten”, onderstreepte Hans Smits, interim-voorzitter van het College van Bestuur.

Bijna 100 vrouwelijke academici nemen deel in programma 25/25

Tijdens dit evenement heeft professor Semiha Denktaş, Chief Diversity Officer EUR, de resultaten van de nieuwe beleidsmaatregel 25/25 gepresenteerd. In overleg met de faculteiten zijn alle aanvragers die in aanmerking komen toegelaten tot het programma. Vanaf half maart krijgen bijna 100 vrouwelijke academici gedurende het jaar op maat gemaakte mix van mentoring, gerichte workshops en portfolio-ontwikkeling. “Met deze maatregel willen we dat het percentage vrouwelijke hoogleraren gaat toenemen. Onze getalenteerde vrouwelijke academici kunnen zich zo verder ontwikkelen en doorgroeien. Tevens zorgt deze maatregel ook voor een meer transparant en eerlijk benoemingsproces dat genderneutraal is”, aldus Professor Denktaş.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen