Jaco Dagevos en team winnen NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek

Illustratie: Fadi Mousa

Het eindrapport van het onderzoek naar de werking van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) is de winnaar van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek van de afgelopen twee jaar. Prof. dr. Jaco Dagevos en zijn team van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben vier jaar onderzoek gedaan naar de werking van het SNTR-programma voor het integratieproces van haar deelnemers, Syrische statushouders. Dit is uitgemond in een reeks rapporten. Aan het eindrapport ‘Met alles opnieuw starten’. Een onderzoek naar de werking van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is nu de prijs toegekend.

Op 18 mei reiken de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) de prijs uit.

Projectleider Jaco Dagevos: “Ik denk dat het rapport een mooi voorbeeld is van diepgaand beleidsonderzoek waarbij we het integratieproces van Rotterdamse statushouders in de tijd hebben kunnen volgen en konden relateren aan de opzet en uitvoering van integratiebeleid zoals dat door SNTR en de gemeente is gevoerd. Heel blij met de prijs die een erkenning is van het onderzoek en het vele werk dat we als team in dit project hebben gestopt.”  

Over het onderzoek

Binnen het SNTR-programma zijn circa 200 Syrische gezinnen gehuisvest. Daarnaast heeft SNTR een programma opgezet voor intensief taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en loopbaanbegeleiding. Door een vergelijking te maken met Rotterdamse statushouders die geen deel uitmaakten van het SNTR-programma is inzicht verkregen in de werking van het SNTR-programma.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting De Verre Bergen. Voor het onderzoek is samengewerkt met onderzoeksbureau Labyrinth, dat het veldwerk heeft uitgevoerd voor de panelsurveys. Onderzoekers van Regioplan hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de procesevaluatie en de rapportage daarover.
Alle rapporten van het onderzoek zijn te vinden op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Jaco Dagevos

Prof.dr. Jaco Dagevos is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn leerstoel Integratie en migratie is door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ingesteld. Het onderzoek naar het SNTR-programma is uitgevoerd in het kader van zijn leerstoel. Naast bijzonder hoogleraar is Dagevos als senior-onderzoeker werkzaam bij het SCP.

Over de prijs

Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) reiken tweejaarlijks de Prijs voor Beleidsonderzoek uit. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. Het beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek het duidelijkst naar voren komt, wint de prijs. 

Winnende rapport 
Met alles opnieuw starten’. Een onderzoek naar de werking van het programma van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
van het EUR Bridge team bestaande uit een samenwerking tussen medewerkers van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en van onderzoeksbureaus Regioplan en Labyrinth (Jaco Dagevos, Barbara van der Ent, Jolien Klok, Meta van der Linden, Adriaan Oostveen & Meghan Rens).

Professor

Prof. dr. Jaco Dagevos

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB | kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen