Jan Stoop gaat undercover

Jan Stoop gaat undercover

In een interview in de Volkskrant vertelt Jan Stoop, gedragseconoom aan Erasmus School of Economics, over de avonturen die hij heeft beleefd tijdens zijn veldonderzoeken. 

"Ik onderzoek zelfzuchtig economisch gedrag: hoe asociaal mensen zijn. En normaal doen we dat in het laboratorium. Maar het zou kunnen dat proefpersonen zich daar anders opstellen. Als je weet dat je meedoet aan een experiment, roept dat sociaal wenselijk gedrag op: laat ik gul en sociaal zijn, om te laten zien wat een goeie gast ik ben." aldus Stoop. 

Meer informatie

Klik hier om het hele artikel te lezen bij de Volkskrant, d.d. 20 augustus.