Jan Stoop ontvangt prestigieuze Pierson-medaille

Jan Stoop, gedragseconoom aan Erasmus School of Economics, is vrijdag 11 december jongstleden de prestigieuze Pierson-medaille toegekend. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS). Naast de medaille ontvangt Jan Stoop ook nog een geldbedrag van 5.000 euro.

Volgens het juryrapport had Jan Stoop weliswaar het kortste cv van alle kandidaten, maar compenseert hij dat ruimschoots met de inhoud van zijn werk. Zijn werk is reeds verschenen in de vlaggenschepen van de economische wetenschap: de American Economic Review en de Journal of Political Economy, maar ook zijn andere werk is verschenen in tijdschriften die er toe doen en die naar de mening van de jury belangwekkende bijdragen vormen.

Stoop richt zich in zijn onderzoek op de experimentele economie en heeft in het bijzonder de spanning die er bestaat tussen coöperatie en het nastreven van eigen belang op bijzonder creatieve wijze onder de loep genomen. De jury is vooral onder de indruk van het feit dat Stoop zelf data heeft verzameld, waaronder onder vissers in het Brabantse plaatsje Biest-Houthakker, en deze heeft toegepast in zowel een field experiment als in een laboratorium experiment. Alhoewel er een hausse is in laboratoriumexperimenten is er een grote behoefte aan field experimenten. Zijn werk is innovatief en doortastend, en voorziet in deze behoefte.

In de afgelopen jaren heeft Jan Stoop al veel nationale en internationale erkenning voor zijn onderzoek mogen ontvangen. In 2014 werd Stoop’s individuele wetenschappelijk talent en de originaliteit van zijn onderzoek nog door NWO beloond met een Veni-subsidie.

Over de Pierson-medaille
De Pierson-medaille is een driejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een veelbelovende onderzoeker die werkzaam is aan een economische faculteit in Nederland en waarvan wordt verwacht dat deze internationaal door zal breken. De onderzoeker die de medaille wordt toegekend mag niet langer dan 5 jaar geleden gepromoveerd zijn in de driejaarsperiode van observatie en moet publicaties hebben in een van de top-5 tijdschriften (AER, JPE, QJE, Econometrica, Review of Economic Studies) of in een top-field tijdschrift, zoals het Journal of Finance. Daarnaast dient hij of zij werkzaam te zijn in een vakgebied dat in de brede interessesfeer van N.G. Pierson valt.

In eerdere jaren is de medaille toegekend aan Albert Menkveld van de Vrije Universiteit Amsterdam (2007), Thomas Dohmen van de Universiteit van Maastricht (2009) en Stefan Trautmann van de Universiteit van Tilburg (2012).

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, Communication Officer aan Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, 06 53 641 846.