Jan van Ours benoemd tot hoogleraar toegepaste economie

Per 1 oktober 2016 is prof.dr.ir. Jan van Ours benoemd tot hoogleraar toegepaste economie, in het bijzonder arbeid, gezondheid en welzijn, aan Erasmus School of Economics.  

Jan van Ours staat steevast in de top van de ranglijsten van beste economen in Nederland, ongeacht de manier waarop de ranglijst wordt samengesteld. Hiervoor was hij hoogleraar aan Tilburg University. Zijn boek over de economie van imperfecte arbeidsmarkten, geschreven samen met Tito Boeri, wordt op veel universiteiten als het standaard-tekstboek voor arbeidseconomie gebruikt. Zijn werk ligt op het raakvlak van arbeidseconomie en gezondheidseconomie en is daarmee van grote toegevoegde waarde voor de onderzoeksgroep gezondheidseconomie van Erasmus School of Economics. Er liggen grote onderzoeksuitdagingen op het gebied van pensioenen, geluk, gezondheid en investeringen in menselijk kapitaal waarvoor de in-house expertise van Van Ours van doorslaggevend belang is. Zijn aanstelling versterkt daarnaast de banden met onderzoek op het gebied van geluk (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). Zijn brede belangstelling voor toegepast economisch onderzoek komt ook tot uitdrukking in publicaties op het terrein van betaald voetbal, schoolprestaties van jonge kinderen, autodiefstal, woninginbraken en drugsbeleid.

De als gedreven en ervaren onderzoeker bekendstaande Van Ours gaat zich tevens richten op de ondersteuning en coaching van jonge onderzoekers bij hun werk, om zo een verdere impuls te geven aan het toponderzoek van de sectie gezondheidseconomie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.