Jan van Ours benoemd tot hoogleraar toegepaste economie

Eén van de meest vooraanstaande economen van Nederland maakt de overstap naar Rotterdam. Per 1 oktober 2016 is prof.dr.ir. Jan van Ours benoemd tot hoogleraar toegepaste economie, in het bijzonder arbeid, gezondheid en welzijn, bij Erasmus School of Economics. De arbeidseconoom was tot voor kort verbonden aan Tilburg University.

Jan van Ours staat steevast in de top van de ranglijsten van beste economen in Nederland, ongeacht de manier waarop de ranglijst wordt samengesteld. Hiervoor was hij hoogleraar arbeidsmarkteconomie aan Tilburg University. Zijn boek over de economie van imperfecte arbeidsmarkten, geschreven samen met Tito Boeri, wordt op veel universiteiten als het standaard-tekstboek voor arbeidseconomie gebruikt.

Het werk van Van Ours ligt op het raakvlak van arbeidseconomie en gezondheidseconomie en is daarmee van grote toegevoegde waarde voor de onderzoeksgroep gezondheidseconomie van Erasmus School of Economics. Er liggen grote onderzoeksuitdagingen op het gebied van pensioenen, geluk, gezondheid en investeringen in menselijk kapitaal waarvoor de expertise van Van Ours van doorslaggevend belang is. Zijn aanstelling versterkt daarnaast de banden met onderzoek op het gebied van geluk (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). Zijn brede belangstelling voor toegepast economisch onderzoek komt ook tot uitdrukking in publicaties op het terrein van betaald voetbal, schoolprestaties van jonge kinderen, autodiefstal, woninginbraken en drugsbeleid.

De als gedreven en ervaren onderzoeker bekend staande Van Ours gaat zich tevens richten op de ondersteuning en coaching van jonge onderzoekers bij hun werk, om zo een verdere impuls te geven aan het toponderzoek van de sectie gezondheidseconomie.

Over Jan van Ours
Jan van Ours was in het verleden verbonden aan oa de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Samen met Geert Ridder ontving hij in 1996 de prestigieuze Hicks-Tinbergen medal van de European Economic Association voor een innovatieve studie op het terrein van werkloosheid en verdringing op de arbeidsmarkt. Hij is sinds 2007 managing editor van het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Economic Policy. Van Ours promoveerde in 1986 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ter gelegenheid van zijn overstap naar Rotterdam voerden collega’s van hoogleraar én Feyenoord-fan Van Ours twee onderzoeken uit, over de trouw van het Feyenoord-legioen en over de Tilburgse aankopen van Feyenoord.

Meer informatie

Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846.