Jeroen Temperman lid interdisciplinair onderzoeksconsortium ‘haat’

A photo of Jeroen Temperman

Jeroen Temperman, hoogleraar Internationaal Recht en Religie en hoofd van de sectie International and European Union Law van Erasmus School of Law, is een van de hoofdonderzoekers van een door Horizon 2020 gefinancierd onderzoeksconsortium, getiteld NETHATE: Network of Excellence of Training on HATE. Temperman is projectdirecteur van het subprogramma ‘Haatzaaiende uitlatingen’ die zich richten op LGBT+-ers (€266.000).

Het nieuw opgerichte Europese consortium dat in 2020 een Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks-subsidie ontving, brengt een interdisciplinair team samen van vooraanstaande haatwetenschappers van een tiental Europese universiteiten en werkt samen met overheidsinstanties en niet-academische particuliere partners, waaronder Google en een aantal ngo's en partners uit het maatschappelijk middenveld.

Het consortium onderzoekt meer specifiek de impact van haat in onze samenlevingen door ons begrip van de aard van haat en de dynamiek van de verspreiding ervan in zowel offline als online fora te vergroten. Het zal ook mitigatiestrategieën onderzoeken om haat en de escalatie ervan te voorkomen, en de mogelijke conflicten die kunnen voortvloeien uit verschillende morele codes en de wet. Het interdisciplinaire consortium beoogt ons begrip van haat te bevorderen door (a) psychologie en neurowetenschappen te combineren; (b) technologie en sociale media; en (c) cultuur, recht en religie. Temperman wordt aangesteld als directeur van de derde kernpijler van het consortium van het project: haat & cultuur, recht en religie.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen