Jetta Klijnsma bezoekt pensioenconferentie

Jetta Klijnsma bezoekt pensioenconferentie

Op donderdag 5 juni 2014 vond op campus Woudestein een interactieve en inhoudelijke conferentie plaats over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Deze conferentie getiteld ‘Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland’ werd georganiseerd door Onno Steenbeek, hoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen van Erasmus School of Economics, in nauwe samenwerking met Netspar. 

Na het openingswoord van decaan Philip Hans Franses betrad staatssecretaris van SZW, mevr. Jetta Klijnsma het podium. Klijnsma gaf aan een pensioendialoog te willen zonder taboes en waarbij dus alles bespreekbaar is. “Ik wil weten of Nederland toe is aan een grotere verbouwing om onze oudedagsvoorziening op lange termijn te waarborgen. Daar wil ik echt iedereen bij betrekken. Iedereen moet kunnen meedoen. Alles moet aan de orde kunnen komen. Wat mij betreft is geen onderwerp taboe.” Aldus Klijnsma.

Het Kabinet heeft al enkele grote wijzigingen in het pensioenstelsel in gang gezet. Volgend jaar gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag en treden er nieuwe regels in werking voor de pensioenfondsen. Echter, Jetta Klijnsma wil bekijken of verdergaande veranderingen wenselijk zijn. “Kunnen we vasthouden aan het stelsel van vandaag? Of is er behoefte aan meer keuzevrijheid?'' Klijnsma denkt dan aan keuzevrijheid om deel te nemen aan het stelsel of keuzevrijheid tussen pensioenuitvoerders. Ook keuzevrijheid over de hoogte van het pensioen dat iemand wil behalen of de premie die mensen willen neertellen, kan wat de staatssecretaris betreft aan de orde komen.

Het Ministerie van SZW lanceert binnenkort een speciale website voor de pensioendialoog. Na de zomer vinden de eerste gesprekken plaats. Klijnsma wil praten met bonden en werkgevers, pensioenuitvoerders, organisaties van jongeren en van ouderen en wetenschappers, maar ook met gewone burgers. Begin volgend jaar wil de staatssecretaris een hoofdlijnennotitie naar de Kamer sturen. Dat wordt volgens haar geen kant-en-klare blauwdruk voor het pensioenstelsel van de toekomst, maar een notitie met verschillende varianten. Een belangrijk doel voor Klijnsma is het herstel van het vertrouwen in het pensioen. Dat heeft een flinke knauw gekregen door de economische crisis. ''Ik voel me verantwoordelijk om onnodige onrust weg te nemen en me in te zetten voor het broodnodige herstel van vertrouwen.''

Ook een aantal vooraanstaande experts uit Canada, de Verenigde Staten, Australië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk gaven tijdens de conferentie hun mening over het Nederlandse pensioenstelsel. Zij gaven aan welke oplossingen zij in hun land hebben gevonden. De bijeenkomst werd bezocht door een breed publiek van wetenschappers, toezichthouders, pensioenfondsbestuurders, sociale partners en andere geïnteresseerden.