Job van Exel benoemd tot bijzonder hoogleraar Economics and Values

Per 1 maart 2016 is dr. Job van Exel van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar Economics and Values bij Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds. De benoeming van Van Exel past in het streven om de bijdrage vanuit iBMG op het thema ‘Menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen’ te vergroten. 

Job van Exel, die verbonden blijft aan iBMG, zal zich in zijn onderzoek in het bijzonder richten op wat van waarde is voor individuen en de rol van waarden in organisaties. Samen met wetenschappers van Erasmus School of Economics zal Van Exel participeren in een nieuw onderzoekprogramma waarin de ontwikkeling van een ‘waardenstelsel' centraal staat.

Bedoeling is om in dit programma de sociale dimensie (gedrag, cultuur, burgerschap, geschiedenis) en de wijsgerige/theologische dimensie (ethiek, waarden, normen, zinvolheid) nadrukkelijk te verbinden met het economische paradigma. Steeds zal bij de bestudering van onderzoekthema’s de economische focus centraal staan. Maar door de verbinding met concepten uit de sociale en de geesteswetenschappen, zullen er zeker nieuwe inzichten ontstaan die van belang zijn voor het gebruik en wellicht de aanpassing van de thans bestaande economische modellen.

Over Job van Exel
Job van Exel behaalde een MSc in Economics aan Erasmus School of Economics in 1995 en promoveerde aan de Vrije Universiteit in 2011. Van 1995 tot 2000 bekleedde hij een positie als transporteconoom bij het Nederlands Economisch Instituut (NEI, tegenwoordig ECORYS), en van 2000 tot 2006 als gezondheidseconoom aan het Instituut voor Medical Technology Assessment (iMTA). Sinds 2006 werkt hij bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, recentelijk als universitair hoofdocent gezondheidseconomie en programmadirecteur van de Master Health Economics, Policy & Law.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl, mobiel 06 53 641 846. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen