Jongeren en goede seks

Jongeren en goede seks

Goede seks – wat is dat? En wat verstaan jongeren daar eigenlijk onder? In het onderzoek 'Good Sex: How Young People Perceive and Practice Good Sex '  van sociologe dr. Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt gezocht naar definiëring van goede seks en seksualiteit bij jongeren met een etnische achtergrond. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) honoreerde het onderzoek met een subsidie van €240.000.

Het onderzoek richt zich op etnische diversiteit in de definiëring van goede seks en seksualiteit. Het zijn vaak jongeren met een etnische achtergrond die ‘slechte seks’ zouden hebben: te weinig seks, onderdrukte seks, of juist te veel seks. “De media maar ook talloze wetenschappelijke publicaties beklemtonen verhalen over gedwongen, betaalde, liefdeloze of onveilige seks, en ontkennen daarin structureel de stem van de etnische jongere zelf,” stelt Samira van Bohemen. Van Bohemen zal jongeren wel aan het woord laten en gaat na wat zij zelf verstaan onder ‘goede’ seks. En dat kan van alles inhouden: liefdevolle seks, spannende of experimentele seks.

Etnofeesten
In het onderzoek worden twee innovatieve methoden gebruikt. Allereerst worden er observaties tijdens zogenaamde ‘etnofeesten’ gedaan. ‘Etnofeesten’ worden door verschillende etnische groepen in Nederland georganiseerd. Daarnaast worden jongeren uitgenodigd om zelf als correspondenten op te treden, die regelmatig via sociale media verslag uitbrengen en discussiëren over hun ideeën over goede seks. Zo stelt dit onderzoek de stem van jongeren centraal.

Naast bij te dragen aan het maatschappelijk en wetenschappelijke debat over jongeren, seks, en etniciteit, hopen de onderzoekers kennis uit te wisselen met diverse gezondheidsorganisaties die zich richten op de seksuele beleving van jongeren.

Over het onderzoeksteam
Het team bestaat uit sociologen Irene van Oorschot, MSc (hoofdaanvrager subsidie) en dr. Samira van Bohemen (post-doc)  onder leiding van prof.dr. Liesbet van Zoonen. 

Over FWOS
Missie van het FWOS is het bevorderen van de seksueel-emotionele gezondheid, met name van Kinderen en jeugdigen. De doelstelling van het FWOS is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van de seksualiteit, in het bijzonder de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, en de betekenis hiervan voor wetgeving, rechtspraak, opvoeding en maatschappelijk leven.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen,
T  (010) 408 2135, E kooistra@fsw.eur.nl