Jongeren overhandigen samen met wetenschappers manifest over prestatiedruk aan minister Dijkgraaf

Jongeren en jongvolwassenen geven aan steeds vaker last te hebben van prestatiedruk. De afgelopen maanden deden onderzoekers van het jongerenplatform YoungXperts (onderdeel van het Erasmus SYNC Lab) daarom onderzoek naar de effecten van prestatiedruk. Ook gingen ze in gesprek met jongeren om te kijken hoe ze minder last kunnen ervaren van prestatiedruk. De resultaten en inzichten zijn gebundeld in het manifest ‘Jongerenperspectief op Prestatiedruk’. Op 13 maart is door jongeren, jongerenwerkers en onderzoekers Yara Toenders, dr. Lysanne te Brinke, Kayla Green en prof. dr. Eveline Crone dit manifest overhandigd aan minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het manifest roept op om het perspectief van jongeren op prestatiedruk meer aandacht te geven.

Prestatiedruk is niet nieuw, maar neemt wel toe

Sinds 2001 ervaren jongeren en jongvolwassenen meer prestatiedruk. “Het is zeker niet een nieuw fenomeen, maar we zien wel dat in de afgelopen 20 jaar prestatiedruk onder jongeren is verdrievoudigd” vertelt Yara Toenders. De onderzoekers van YoungXperts hebben hun FACTS-TAKE ACTION methodiek gebruikt om in kaart te brengen waardoor jongeren prestatiedruk ervaren. Deze methodiek bestaat uit een combinatie van een grootschalig surveyonderzoek en jongerenparticipatie. “Door op scholen en bij jongerenorganisaties brainstormsessies te organiseren konden we onze wetenschappelijk kennis (FACTS) delen en gezamenlijk concrete oplossingen bedenken (TAKE ACTIONS)” vertelt Lysanne te Brinke. Uit de survey bleek dat jongeren evenveel druk ervaren vanuit ouders als vanuit docenten en school. “De meeste druk ervaren ze vanuit henzelf en de maatschappij” legt Lysanne te Brinke uit. De onderzoekers en jongeren pleiten voor een integrale aanpak om prestatiedruk te verminderen. “De oplossingen zijn divers en variëren van korte-termijn acties, bijvoorbeeld meer gesprekken over prestatiedruk tussen docenten een leerlingen, tot meer lange termijn systemische veranderingen, zoals het herstellen van basiszekerheden voor een goede start”, aldus Kayla Green.   

Minister Dijkgraaf: “Dit onderwerp ligt mij nauw aan het hart, het komt telkens voorbij in gesprekken die ik heb met studenten”. "In het manifest staan oplossingen in om de prestatiedruk waar jongeren onder lijden te verminderen. Ook had ik een indringend én inspirerend gesprek met scholieren, studenten, docenten en onderzoekers. Ik vind het mooi om te zien hoe studenten en wetenschappers samen hebben gewerkt aan dit manifest”

Prestatiedruk op het MBO

De onderzoekers vonden het belangrijk om in hun survey en brainstormsessies ook het geluid van MBO-studenten naar voren te laten komen. “We zien in de samenleving een beweging waarin er meer erkenning en waardering is voor het MBO” een fantastische vooruitgang volgens Eveline Crone. “Maar we zien we ook dat de ervaringen en het perspectief van MBO-studenten vaak nog onderbelicht is. “Uit onze resultaten blijkt dat MBO-studenten dezelfde mate van prestatiedruk ervaren als middelbare scholieren en HBO/WO-studenten ervaren” vertelt Eveline Crone.   . 

Resultaten manifest ook gepresenteerd in Webinar

De onderzoekers hopen dat de resultaten van hun onderzoek, gebruikt kunnen worden door docenten en jongerenwerkers. In samenwerking met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de Nationale Jeugdraad (NJR) worden de resultaten op 15 maart gedeeld tijdens deze webinar.

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Kayla Green
Meer informatie

Op de hoogte blijven van de ontwikkelen binnen YoungXperts en het Erasmus SYNC Lab? Volg de onderzoekers dan op instagram: @young_xperts of via www.youngxperts.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen