Kansen creëren uit schaarste: Voorwaarden voor veerkrachtige informele wijken in Nairobi

Denk mee tijdens EADI ISS Conferentie

Hoe overleven en gedijen mensen tijdens meervoudige crisissen in informele wijken? Met wat voor ongeplande maar betaalbare en vernieuwende oplossingen komen zij en wat zegt dat over de veerkracht van de wijk waarin zij wonen? Dat onderzoeken Jan Fransen (HHS), Beatrice Hati (CFIA), Naomi van Stapele (HHS) en Samuel Kiriro (Ghetto Foundation). Op de EADI ISS Conferentie 2021 (van 5 tot 8 juli) discussiëren zij tijdens het panel “The makeshift city” over of, hoe en onder welke voorwaarden betaalbare innovaties verschillen verklaren in de veerkracht van de twee informele wijken tijdens Covid-19: Mathare en Korogocho gelegen in Nairobi, Kenia. Het panel vindt plaats op 7 juli van 12:00 tot 14:00 uur. 

De discussie wordt gebaseerd op 80 diepte-interviews die zijn afgenomen door onderzoekers van Ghetto Foundation (GF) in een Collaborative Research Model. GF is een Community Based Organization (CBO) met meer dan 20 jaar ervaring in participatief onderzoek en actie in arme gebieden. 

Deze actoren zijn het meest betrokken bij betaalbare innovaties

Het onderzoek toont aan dat drie actoren het meest betrokken zijn bij betaalbare innovaties: huishoudens, informele bedrijven en CBO's. Wanneer een plotselinge nood ontstaat als gevolg van een crisis of verstoring, zoeken huishoudens en informele bedrijven naar onmiddellijke, tijdelijke, goedkope, geïmproviseerde oplossingen. 

In Mathare meer en betere betaalbare innovaties

We vinden dat huishoudens en informele bedrijven in Mathare meer en betere betaalbare innovaties hebben dan die in Korogocho, dankzij de betere ligging van de wijk, meer agency, hoop en creativiteit, en meer capaciteit. 

Het ontstaan en het nut van CBO’s

Deze betaalbare innovaties zijn echter niet genoeg om een informele wijk weerbaar te maken. CBO's ontstaan om collectieve actie te ondernemen. 

Overheden en NGO's kunnen trager reageren op een crisis, maar spelen een belangrijke rol bij het verstrekken van middelen zoals ziekenhuizen, wegen, openbaar vervoer en administratieve diensten. Veel van deze externe interventies falen en sommige verminderen zelfs de agency en motivatie van de lokale gemeenschap. CBO's absorberen daarom externe interventies die rijk zijn aan hulpbronnen, maar context-blind, en zetten deze om in betaalbare innovaties die beter passen bij de informele wijk. Ook zien de onderzoekers dat CBO's in Mathare meer capaciteit, alertheid, samenwerking, netwerken en kennisuitwisseling hebben. 

Voorwaarden voor betaalbare en veerkrachtige informele wijken

De onderzoekers identificeren acht voorwaarden voor sobere en veerkrachtige informele wijken: locatie, agency, creativiteit, capaciteit, sociaal kapitaal, alertheid, kennisuitwisseling en toegang tot externe hulpbronnen. De historische analyse laat zien dat deze voorwaarden ontstaan in interactieve en onbepaalde (spontane en willekeurige) processen.

Denk en praat mee tijdens EADI-ISS 2021 conferentie

Dit en nog veel meer zal worden gepresenteerd en besproken tijdens de virtuele EADI-ISS 2021-conferentie, die plaatsvindt van 5 tot 8 juli. Ben jij een urban practitioner, beleidsmaker student, onderzoeker of andere professional met interesse in veerkracht tijdens crisissen? Meld je dan aan en denk en praat mee.

Betrokken organisaties

De organisaties die meewerken aan dit onderzoek zijn de Ghetto Foundation, ISS-International Institute of Social Studies en IHS - Institute for Housing and Urban Development Studies, Vital Cities and Citizens van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Centre for Frugal Innovation in Africa – Kenya Hub.

Onderzoeker

Dr. Jan Fransen

Onderzoeker

Beatrice Hati

Onderzoeker

Dr. Naomi van Stapele (HHS)

Onderzoeker

Samuel Kiriro (Ghetto Foundation)

Meer informatie

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).