Kansen voor serious gaming in Rotterdam

Kansen voor serious gaming in Rotterdam

In Rotterdam liggen veel kansen en mogelijkheden op het gebied van ‘serious gaming’, games gericht op leren en kennisontwikkeling. Uit onderzoek door onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van Rotterdam Media Commission blijkt dat de stad zou kunnen uitgroeien tot een vooraanstaand centrum op dit gebied. De bedrijfstak heeft potentie om andere economische sectoren, zoals de Rotterdamse haven, structureel te stimuleren en innoveren. Ook blijkt dat serious gaming in maatschappelijk opzicht een belangrijke rol kan vervullen. Het onderzoek ‘Serious gaming in Rotterdam’ wordt op dinsdag 23 juni 2015 gepresenteerd. ​

Rotterdam heeft een concentratie van ontwikkelaars in de nieuwe bedrijfstak serious gaming. Serious gaming biedt mogelijkheden om sterke clusters, zoals het havenindustriële complex (inclusief logistiek en petrochemie), de tuinbouw en de sector water en delta te vernieuwen. Mogelijkheden om producten en diensten te ontwikkelen, maar ook om de kennis en vaardigheden van het in de haven werkzame talent op een geavanceerde manier op peil te houden en te vergroten. Dit geldt ook voor de medische cluster in Rotterdam. Ook voor innovatieve nieuwe manieren van het werven van personeel biedt serious gaming veel potentie, zo blijkt het onderzoek.

In maatschappelijk opzicht kan serious gaming in Rotterdam ook een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld in het onderwijs. De regio kent een hoge schooluitval. Serious gaming kan bijdragen aan het terugdringen hiervan. Serious gaming biedt mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing, onder meer door een betere aansluiting van leren en leerstof bij de leefwereld van jongeren. Het is daarnaast van belang als eigenstandige nieuwe bedrijfstak, die voor economische waarde en werkgelegenheid zorgt.

Er zijn momenteel tal van initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van serious gaming, maar het onderzoek laat zien dat er nog veel kansen liggen om meer structuur en samenhang te creëren. Ook zou er intensievere samenwerking moeten zijn met de ruim aanwezige opleidingen en onderzoeks- en kennisinstellingen in de regio. De vraag van klanten uit stad en regio is nog maar mondjesmaat; ook hier valt nog veel winst te behalen.

Samenwerking
Het onderzoek stelt vast dat als de zaken in Rotterdam op hun beloop worden gelaten, de kans groot is dat de ontwikkeling van serious gaming in de regio Rotterdam stagneert, ondanks de kansen die er liggen. Om die te benutten is een ontwikkelingsprogramma nodig, waarin de sector zelf, overheid, kennisinstellingen en sterke Rotterdamse sectoren samenwerken. Met aandacht voor zowel financiering en businessontwikkeling, als technologieontwikkeling en innovatie. Dit kan ervoor zorgen dat Rotterdam en de regio uitgroeien tot een vooraanstaand centrum van serious gaming.

Het onderzoek is de afgelopen twee jaar uitgevoerd door Mijke Slot (Erasmus School of History, Culture and Communication), Paul Rutten (Kenniscentrum Creating010 van Hogeschool Rotterdam) en Matthijs Leendertse (ELM Concepts) in opdracht van de Rotterdam Media Commission, die wordt voortgezet als de Rotterdam Creative Commission.

Het onderzoek ‘Serious gaming in Rotterdam’ wordt op dinsdag 23 juni gepresenteerd bij het succesvolle Rotterdamse bedrijf Ranj Serious Games.

Meer informatie

Rotterdam Media Commission, E info@rmc.rotterdam.nl  of T 010 221 40 80