Karen Maas op lijst meest invloedrijke duurzame Nederlanders van 2015

Met een verdienstelijke 88ste positie is dr. Karen Maas, als universitair docent verbonden aan de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van Erasmus School of Economics, de lijst van de meest invloedrijke duurzame Nederlanders van 2015 binnengedrongen. De zogenoemde Duurzame 100  is een initiatief van dagblad Trouw. 

Trouw ziet de Duurzame 100 niet als het ultieme en wetenschappelijk gewaarmerkte overzicht van de duurzaamste Nederlanders. Alleen al doordat de lijst wordt gevormd door 100 mensen uit zeer uiteenlopende disciplines, kan de selectie van de Duurzame 100 moeilijk voldoen aan wetenschappelijke normen. De zes criteria waarop de kandidaten tot dusver jaarlijks zijn getoetst zijn noodgedwongen vrij algemeen. In nauwe samenspraak met opeenvolgende jury’s wordt steeds getracht de selectieprocedure te verbeteren en te verfijnen. De jury vat die taak serieus op. Door de jaren heen geeft de Duurzame 100 een mooi overzicht van de trends in de wereld van duurzaamheid. Bekende politici hebben plaatsgemaakt voor mensen uit het grote bedrijfsleven, NGO's blijven een belangrijke rol spelen en in de laatste jaren komen kleine ondernemers op die innovatieve producten op de markt zetten als drijvende kracht achter duurzaamheid.

Karen Maas is tevens wetenschappelijk directeur van de postacademische MVO-opleidingen van ESAA (Erasmus School for Accounting & Assurance) en lid van de Programmaraad van MVO Nederland, de Raad van Advies van De Groene Zaak, het Sustainable Finance Lab en bestuurslid van de VBDO. Haar onderzoeksbelangstelling is impact denken en impact meten zodat strategisch invulling kan worden gegeven aan ambities op het gebied van duurzaamheid. 

Net als vorig jaar wordt de Duurzame 100 in etappes bekendgemaakt. Zie hier de nummers 100 tot en met 51. Op zaterdag 10 oktober 2015 publiceert dagblad Trouw in een speciale bijlage de top-25 van de jaarlijst van duurzame Nederlanders.