Katinka Dijkstra benoemd tot hoogleraar Psychologie

Hoe kunnen oudere werknemers optimaal blijven functioneren nu ze langer moeten doorwerken en hoe kunnen opgedane vaardigheden en ervaringen hierbij helpen? Dat zijn het type vragen waar psycholoog prof. dr. Katinka Dijkstra onderzoek naar doet. Zij is per 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar Psychologie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Department van Psychology, Education and Child Studies.

Een van de consequenties van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is dat werknemers langer moeten doorwerken terwijl zij te maken hebben met een leeftijds-gerelateerde cognitieve veranderingen. Deze maken het bijvoorbeeld moeilijker om irrelevante visuele en auditieve prikkels in een kantoortuin te blokkeren. Een belangrijke vraag hierbij is hoe oudere werknemers zo optimaal mogelijk kunnen blijven werken, en of opgedane vaardigheden en ervaringen daarbij kunnen helpen.

Dijkstra zal de komende jaren een online trainingsprogramma introduceren voor oudere werknemers in Rotterdam. De programma’s zijn bedoeld om hun cognitief functioneren op gebieden waar zij als oudere werknemer kwetsbaar zijn te verbeteren. Hierbij worden ontwikkelde vaardigheden tijdens de levensloop in het trainingsprogramma opgenomen.

Een ander onderdeel van haar leerstoel is het werken aan de kwaliteit, samenhang en afstemming van onderwijs en onderzoek van het Department van Psychology, Education and Child Studies (DPECS).

Over Katinka Dijkstra

Prof. dr. Katinka Dijkstra was tot 2007 Universitair Docent en fellow aan het Department of Psychology en het Pepper Institute on Aging and Social Policy van Florida State University in de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf 2007 tot op heden is zij verbonden aan de EUR, vanaf 2009 als Universitair Hoofddocent bij DPECS. Zij was voorzitter van de examencommissie, programmaleider Bachelor Psychologie en is sinds 2019 Directeur van DPECS. Zij doet onderzoek naar hoe autobiografisch geheugen en de toegang tot autobiografische herinneringen kan worden gefaciliteerd. Zij doet ook onderzoek naar cognitief functioneren in de context van veroudering en communicatie. Haar leerstoel Autobiographical Memory and Aging maakt onderdeel uit van DPECS van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038 kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen