Kayla Green verkozen tot een van de nieuwe ‘Faces of Science’

Promovendus Kayla Green van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is verkozen tot een van de twaalf nieuwe ‘Faces of Science’ onderzoekers. De Koninkelijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), De Jonge Akademie en Nemo Kennislink selecteren elk jaar 12 promovendi die zich bezig gaan houden met wetenschapscommunicatie. Via blogs, vlogs, filmpjes, artikelen en lezingen zal zij een kijkje in haar leven geven en vertellen over haar onderzoek. Kayla Green werkt bij het Erasmus SYNC lab van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De afgelopen 1,5 jaar is ze met het YoungXperts platform bezig geweest jongeren beter te bereiken en te betrekken in wetenschap en beleid.

Kayla: ‘Ik vind het een enorme eer om geselecteerd te zijn. Het geeft mij de mogelijkheid om via een nog breder platform jongeren te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn, om wetenschappelijke kennis met ze te delen, en ik hoop natuurlijk vooral ook in gesprek te kunnen gaan met jongeren.’

Jongeren betrekken bij onderzoek en beleid

Kayla Green is ontwikkelingspsyscholoog en neurowetenschapper. Ze onderzoekt de complexe relatie tussen hersenontwikkeling en sociaal-emotioneel gedrag met behulp van MRI-scans, surveys en jongerenparticipatie. Wat zorgt ervoor dat de ene jongere een beter welzijn heeft dan de ander? Kunnen we dat voorspellen door te kijken hoe de hersenen zich ontwikkelen tijdens de adolescentie en in wat voor een omgeving iemand opgroeit? Met haar onderzoek wil ze het welzijn van kwetsbare jongeren beter in kaart brengen en uiteindelijk ook verbeteren. Met het YoungXperts platform is zij al langere tijd bezig jongeren beter te bereiken en te betrekken in wetenschap en beleid. Door haar deelname aan Faces of Science kan ze dit breder uitzetten: “Het schrijven van blogs en het maken van vlogs geeft mij energie. Het is echt de wisselwerking tussen kennis overbrengen en input ophalen uit de maatschappij waar ik naar uitkijk” vertelt Kayla.

Wetenschap is voor iedereen

Het programma Faces of Science wil vooral ook aan jongeren die een studiekeuze moeten maken laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Kayla Green vindt het belangrijk dat niet alleen jongeren die theoretisch zijn opgeleid zien wat wetenschappers doen maar juist ook jongeren die vaak nog vergeten worden in de academische wereld. Kayla: “Ik hoop dat ik met mijn vlogs en blogs vooral ook jongeren bereik die een praktijkopleiding volgen of een bi- of multi-culturele achtergrond hebben. Ik wil ze laten zien dat hun stem waardevol is, dat er gelijkenisen zijn tussen hen en mij, en dat wetenschap uiteindelijk voor ons allemaal belangrijk is.”

Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl; 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen