Kees van Rooijen benoemd tot Statutair Directeur EUR Holding

De aandeelhouder van EUR Holding BV heeft drs. Kees van Rooijen benoemd tot Statutair Directeur van de Holding en is verheugd met deze benoeming: “Met Kees van Rooijen hebben we iemand gevonden met grote ervaring binnen de EUR en EUR Holding. Kees heeft ruime ervaring in het doorvoeren van duurzame veranderingen binnen organisaties en zal zijn ervaringen inzetten om de Holding verder te ontwikkelen op basis van de vele kansen en uitdagingen die zich nu voordoen”.

Kees van Rooijen gaat de strategie van EUR Holding verder afstemmen met de strategie van de EUR en de relaties met de faculteiten verder intensiveren, ook op het gebied van levenslang leren. Kees begint per 1 januari 2022 als Statutair Directeur van EUR Holding BV en zal dit tot uiterlijk 1 juni 2022 (tot er opvolging bij IHS BV is gevonden) combineren met zijn huidige baan als directeur IHS BV.

Een heldere strategie

“Deze functie komt voor mij op het juiste moment. Na 12 jaar directeur te zijn geweest van werkmaatschappijen binnen de EUR Holding, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Met mijn verleden in het College van Bestuur is dit een logische en perfecte stap. Onder meer op het gebied van lifelong learning en collaborative grants valt er veel te ontwikkelen waarbij de universiteit een duidelijke ambitie op het gebied van societal impact heeft. Hier kan de Holding een belangrijke bijdrage aan leveren. Een nauwere verbinding tussen EUR en EUR Holding is daarvoor een vereiste evenals een heldere strategie om de samenwerking en productontwikkeling vorm te geven. Ik heb daar ontzettend veel zin in en ben ervan overtuigd dat gelet op de wetenschapsgebieden aan de EUR en de marktoriëntatie binnen de EUR Holding er veel mogelijk is”, aldus Kees van Rooijen.

Over drs. Kees van Rooijen

Kees van Rooijen heeft ongeveer tien jaar gewerkt als directeur Economische Zaken en lid van de Raad van Bestuur van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Tussen 2002 en 2010 was hij lid van het College van Bestuur van de EUR. Sinds 2010 is hij bij EUR Holding BV benoemd tot directeur van het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS). In de periode 2011-2017 was hij tevens directeur van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT). Kees van Rooijen is geboren in 1964. Na zijn Bachelor- en masterstudie Bedrijfseconomie aan de EUR heeft hij een Masterprogramma Management en Strategie gevolgd aan de afdeling Gezondheidsbeleid en -management, van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Over EUR Holding

EUR Holding ondersteunt interactief de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten die gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit gebeurt vanuit het besef dat alleen hoge kwaliteit het resultaat en daarmee het voortbestaan van de organisatie garandeert. De EUR Holding kent verschillende B.V.'s die executive en post-academisch onderwijs verzorgen, onderzoek in opdracht verrichten en consultancy verlenen. Binnen onze B.V's  werken experts aan diverse thema's die binnen de EUR bestudeerd worden, zoals duurzaamheid, accountancy en sociaal-maatschappelijke issues.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen