Kellie Liket over de waarde van impact en effectieve altruïsme

Kellie Liket over de waarde van impact en effectieve

Kellie Liket, onderzoekster verbonden aan het Impact Centre Erasmus, gebruikt haar wetenschappelijke kennis en kunde om samen met een diverse groep van organisaties meer grip te krijgen op de realisatie van hun maatschappelijke ambities door vanuit impact te denken, door impact te meten en op impact te sturen. Liket is gespecialiseerd in goede doelen en filantropie. Tijdens een debat georganiseerd op 29 september 2016 door Studium Generale Erasmus gaat Liket samen met Sam Deere, directeur van het Center for Effective Altruism,  in op de effectiviteit van altruïsme. Tijdens het impactdebat, d.d. 6 oktober 2016 geeft Liket een nadere verklaring over de waarde van impact. 

Studium Generale, locatie: Erasmus Paviljoen, d.d. 29 september 2016

Hoe kun je de wereld met zoveel mogelijk impact verbeteren?

Vluchtelingen helpen om je taal te leren spreken, maaltijden verzorgen voor daklozen of kleren aan het Leger des Heils doneren. Ergens weten we allemaal wel dat we meer zouden kunnen doen om anderen te helpen, in plaats van op onze bank te blijven hangen. Goed doen geeft je een lekker gevoel, maar wat is de echte impact van vrijwilligerswerk of van die bijdrage in de collectebus? De organisatie GivingWhatWeCan.org meet het effect van goede doelen en adviseert hen over hoe zij zoveel mogelijk impact kunnen genereren.

Het impactdebat, locatie: De Balie Amsterdam, d.d. 6 oktober 2016

Impact: wat is het, wat bedoelen we ermee, en waarom is dat belangrijk?

In toenemende mate zijn goede doelen en maatschappelijke organisaties bezig met deze vragen. Hoe komt dat? De tijd dat goede doelen min of meer automatisch als “goed” werden beschouwd is voorbij. Donateurs zijn kritischer geworden, en bevragen de effectiviteit van de organisaties waaraan zij steun geven. Ook overheden willen inzicht in het effect van hun subsidies. De Balie en de Postcode Loterij onderzoeken de waarde van impact, maar ook de hobbels en valkuilen ervan. Al was het maar om te voorkomen dat de vraag “wat was er eigenlijk gebeurd zonder het goede doel” met gestotter wordt beantwoord. 

Meer informatie

Klik hier om het gesprek met Sam Deere, d.d. 29 september 2016 te zien.
Klik hier om het impactdebat, d.d. 6 oktober 2016 te zien.