Kennisinstellingen lanceren plan om Nederlandse impact te vergroten

View of rotterdam

Op 1 november lanceren de Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en TNO een plan om het nationaal valorisatie-ecosysteem te versterken. Hierin staat de ambitie dat Nederland de Valorisatie-hotspot van Europa moet worden. Dit is in lijn met de ambitie van de EUR om bij te dragen aan onze samenleving, niet als kennisinstituut op afstand, maar als kenniscentrum midden in de maatschappij.

In het plan stellen de kennisinstellingen de volgende drie doelen om in 2030 de valorisatie-hotspot van Europa te worden:

  1. Een landelijk Knowledge Transfer (KT) systeem van wereldklasse. In het landelijke KT-systeem werken kennisinstellingen samen aan expertise, opleiding en training en maken zij een heldere taakverdeling om maatschappelijke uitdagingen rond bijvoorbeeld veiligheid, zorg en duurzaamheid effectief aan te pakken. 
  2. Samenwerking binnen het ecosysteem versterken. Intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen, investeerders en bedrijven om startups te ondersteunen, met uniforme richtlijnen over intellectueel eigendom. 
  3. Samen gericht uitbreiden van de KTO-capaciteit. Versterken van de ondernemende cultuur binnen de wetenschap en, met alle kennisinstellingen gezamenlijk, het screenen, scouten en ondersteunen van spin-outs op basis van valoriseerbare kennis. 

De EUR ondersteunt het plan ‘Naar een valorisatie-ecosysteem met een stevig fundament’. Margo Strijbosch, directeur ERS, benadrukt dat valorisatie in toenemende mate plaatsvindt in ecosystemen van universiteiten, incubators, bedrijven, investeerders en regionale partners. Ecosystemen zoals we dat ook bij de EUR aan het bouwen zijn met ERS, Erasmus Enterprise en het graduate entrepreneurship fonds. 

Rol van Erasmus Research Services (ERS) 

ERS is binnen de EUR verantwoordelijk voor knowledge transfer ondersteuning. ERS helpt onderzoekers om de kansen voor toepassing van onderzoeksresultaten te identificeren en concretiseren. De ondersteuning focust zich op de formulering van de volgende stappen en het vinden van de juiste partners en middelen. Dit kan zijn een samenwerking met een bedrijf of het opzetten van een team en spin-off. Naast knowledge transfer expertise biedt ERS ook juridische en subsidie ondersteuning voor onderzoekers bij het creëren van maatschappelijke impact.

Art Bos, Head of Business Development and Knowledge Transfer bij ERS: “Het plan sluit goed aan bij de missie van de EUR om via een transdiciplinaire aanpak - met aandacht voor de sociale en maatschappelijke belangen - antwoord te geven op de veelzijdige en complexe uitdagingen van de moderne samenleving. Technologische vernieuwing moet op een inclusieve en verantwoorde manier zijn weg vinden naar de maatschappij. Het versterken van het fundament onder het valorisatie-ecosysteem draagt direct bij aan het sneller en beter oplossen van maatschappelijke vraagstukken.” 

Meer informatie

Heb je knowledge transfer gerelateerde vragen? Stuur dan een e-mail naar kto@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen