Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt honoreert onderzoek naar veerkracht Rotterdamse arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (KWP-SA) heeft vier onderzoeksvoorstellen gehonoreerd die ingaan op de veerkracht van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Diverse multi-disciplinaire onderzoeksteams vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en Hogeschool Rotterdam hebben voorstellen ingediend die uiteindelijk kunnen bijdragen aan de herstel- en vernieuwingsagenda van de Rotterdamse economie. 

 

Project 1 door Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (Vivian Visser MSc,penvoerder)
Onderzoek met behulp van een combinatie van statistische analyses en diepte-interviews naar het (toekomstig) vermogen van de Rotterdamse arbeidsmarkt om externe schokken, zoals een economische neergang of gezondheidscrisis, beter op te vangen.

Project 2 door SEOR (dr. Fabian Dekker, penvoerder)
Dit onderzoek richt zich met behulp van een vignettenstudie specifiek op het Rotterdamse bedrijfsleven en op manieren om het onbenut potentieel in de stad beter te benutten.

Project 3 door Hogeschool Rotterdam (drs. Fred Sepp, penvoerder)
De focus van dit onderzoek ligt op de wijze waarop werkzoekenden in Rotterdam-Zuid omgaan met hun arbeidsmarktpositie en uiteindelijk betekenis geven aan het concept ‘veerkracht’

Project 4 door Universiteit Utrecht (Mirte van Hout, penvoerder)
De veerkracht van flexibel werkenden (zzp’ers en flexwerkers) op de Rotterdamse arbeidsmarkt en in het bijzonder tijdens de coronacrisis, staat in dit onderzoek centraal.

Alle voorstellen worden dit en volgend jaar uitgevoerd en dragen uiteindelijk bij aan de herstel- en vernieuwingsagenda van de Rotterdamse economie.  

Over de KWP Stedelijke Arbeidsmarkt

De Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en diverse Rotterdamse kennisinstellingen. Het doel ervan is om wetenschappelijke kennis zoveel mogelijk te benutten voor het beantwoorden van kennisvragen bij de gemeente, om zo tot een beter beleid te komen. 


 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie Kenniswerkplaatsen, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

Voor meer informatie over de KWP: prof.dr. Menno Fenger: fenger@essb.eur.nl (voorzitter Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt).

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen