Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt van start

Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt van start

Misschien wel de grootste uitdaging van Rotterdam ligt op het gebied van de arbeidsmarkt, waar vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten. De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben daarom de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt opgericht. Woensdag 20 april 2016 is de Kennisagenda Stedelijke Arbeidsmarkt overhandigd door hoogleraar arbeidsmarkt Jaap de Koning aan wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) en aan decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen, prof.dr. Henk van der Molen.

Er is nieuwe kennis en inzicht nodig om de Rotterdamse regionale arbeidsmarkt weerbaar te maken in de toekomst. Vraag en aanbod sluiten niet meer goed op elkaar aan. Dit heeft zowel te maken met het  relatief lage opleidingsniveau van de bewoners, als met de crisis, maar ook met de technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten en uitdagingen is de Kennisagenda Stedelijke Arbeidsmarkt opgesteld. Er gaat gezocht worden naar mogelijkheden om deze knelpunten aan te pakken.

Kennisvragen
De dynamiek op de arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zijn de eerste thema’s die worden onderzocht. In welke sectoren verdwijnen er banen en in welke komen er juist bij? Wat voor beleid is nodig om mensen over te kunnen laten stappen? Heeft het inderdaad effect om mensen naar kortdurende banen te leiden om zo later een structurele baan te krijgen? Wat zou de gemeente meer kunnen doen om de hoge langdurige werkloosheid aan te pakken? Wat zijn de mogelijkheden voor levenslang leren? Hoe organiseer je dat? Komen er nieuwe beroepen bij? Hoe zorg je dat de kwaliteit van mensen aansluit bij de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt?

Wethouder Struijvenberg: ‘De vele kennisvragen laten zien dat de uitdagingen en ambities groot zijn. Wat mij betreft de beste reden om samen voortvarend aan de slag te gaan. Om zowel onszelf als onze partners op de arbeidsmarkt te voeden en te verrijken met toepasbare kennis om samen beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van morgen.’

Werkwijze
Een van de twee kernactiviteiten van de KWP is het toegankelijk maken van beschikbare wetenschappelijke kennis voor beleid, bijvoorbeeld met lezingen, masterclasses, fact sheets en het maken van coalities tussen onderzoekers, professionals, werkgevers en beleidsmakers. Hierdoor wordt de kennis gebracht bij personen en organisaties die zich actief inzetten voor de Rotterdamse arbeidsmarkt. De andere kernactiviteit is het gezamenlijk initiëren van nieuw onderzoek  in kortlopende en langlopende projecten voor het vergaren van nieuwe, relevante kennis over de arbeidsmarkt, regionaal, nationaal en internationaal.

Menno Fenger, hoogleraar Bestuurskunde  EUR: ’De unieke combinatie van onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines samen met mensen uit de praktijk kan nieuwe inzichten opleveren voor een beter functioneren van de Rotterdamse arbeidsmarkt. Waardoor Rotterdammers betere en nieuwe kansen kunnen krijgen op de toekomstige arbeidsmarkt.’

Over Kenniswerkplaatsen
Sinds 2010 werken de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen om de maatschappelijke uitdagingen van de stad Rotterdam en de grootstedelijke regio op een kennisintensieve manier aan te pakken. Een belangrijk instrument daarbij zijn Kenniswerkplaatsen. Een Kenniswerkplaats (KWP) bestaat uit een combinatie van wetenschappers van verschillende disciplines en vertegenwoordigers van de gemeente en andere kennisinstellingen. Inmiddels zijn er zeven kenniswerkplaatsen actief. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, Persvoorlichting EUR, T (010) 408 2135 E marjolein.kooistra@eur.nl