KidsRights Index 2015: Nederland wereldwijd nummer 2 op kinderrechten

Nederland staat tweede in de KidsRights Index 2015, de wereldwijde Index die meet hoe de rechten van kinderen worden nageleefd door landen. Nederland laat daarmee zien dat er goede stappen zijn gezet op kinderrechtengebied. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat er nog veel kan en moet gebeuren om de belangen van kinderen maximaal te behartigen. Bijvoorbeeld door de belangen van kinderen centraal te stellen binnen wetgeving aangaande kinderen, kindpartcipatie te bevorderen en discriminatie terug te dringen. 

De KidsRights Index wordt jaarlijks uitgebracht door de stichting KidsRights en brengt in kaart hoe landen kinderrechten naleven en in hoeverre zij toegerust zijn om de kinderrechten in eigen land te bevorderen. De KidsRights Index is een initiatief van Stichting KidsRights, in samenwerking met prof.dr. Dinand Webbink en prof.dr. Philip Hans Franses van Erasmus School of Economics en prof.dr. Karin Arts van het International Institute of Social Studies. De index omvat een ranglijst van alle VN-lidstaten die het VN Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd en waarvoor voldoende data beschikbaar is: in totaal 165 landen. De Index maakt gebruik van twee bestaande datasets: kwantitatieve gegevens die Unicef jaarlijks publiceert in de ‘State of the World’s Children’ en kwalitatieve gegevens uit de ‘Concluding Observations’ die het VN Comité voor de Rechten van het Kind publiceert voor elk land dat het VN Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd.

Ranglijst

Noorwegen staat dit jaar op nummer 1 in de totale ranking. Daarnaast bestaat de top 10 uit Nederland, Portugal, IJsland, Slowakije, Ierland, Zweden, Tunesië en Frankrijk. Thailand (25) en Maleisië (27) verdienen een eervolle vermelding voor hun relatief hoge ranking. Hun scores worden gestuwd door goede prestaties bij het creëren van de juiste ‘omgevingsfactoren’ ivoor kinderrechten. Onderaan de lijst staan Vanuatu, Centraal-Afrikaanse Republiek, Angola, Afghanistan, Tsjaad, Republiek Niger, Sierra Leone, Lesotho, Guinea-Bissau en Equatoriaal Guinea.

Meer informatie

De gehele KidsRights Index 2015 en de individuele ranglijsten per domein zijn te vinden op http://www.kidsrightsindex.org. Voor een overzichtsrapport van de KidsRights Index met daarin verdere informatie over onder andere onderzoeksmethodes en scores op de Newsroom van KidsRights, zie: kidsrights.pr.co