Kijken naar Rotterdam door de lens van West Side Story

Maashaven Rotterdam-Zuid
Maashaven Rotterdam-Zuid
Iris van den Broek

Wat hebben Rotterdam en de musical West Side Story uit 1961 met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht misschien niet zo veel. Maar volgens prof.dr. Emese von Bóné (ESE) en prof.dr. Paul van de Laar (ESHCC) zijn er wel degelijk veel overeenkomsten. "Rotterdam en New York zijn beide multiculturele steden met veel immigranten. De musical West Side Story laat dezelfde diversiteit zien. En muziek heeft de gave om mensen samen te brengen, dat zou kunnen helpen om inclusie in Rotterdam te bereiken."

Paul van de Laar voegt daaraan toe dat sinds Rotterdam de nieuwe havens aan de overkant van de rivier heeft ontwikkeld en is begonnen met de bouw van Rotterdam-Zuid, dit gebied is neergezet als een plek waar de arme migranten en havenarbeiders zich vestigden. "De Maas is dan niet alleen een fysieke barrière die niet makkelijk over te steken is, maar ook een mentale barrière. De verschillen tussen Rotterdam-Noord en -Zuid kunnen worden gebruikt als metafoor om sociale, culturele en etnische verschillen uit te drukken. Dit is precies wat de West Side Story uitdrukt."

De rol van muziek in communicatie en tolerantie

"We leven in het tijdperk van emoties en dat maakt communicatie lastig. Woorden doen er natuurlijk toe, maar soms kunnen ze in maatschappelijke discussies de communicatie compliceren. Muziek en dans - een ideale combinatie - zijn krachtige manieren om onze emoties te sturen." Emese voegt hieraan toe dat muziek een taal op zich is, het is minder direct dan woorden. "West Side Story laat ons zien dat er een delicaat evenwicht is tussen succes en falen."

"Rotterdam-Zuid is een plek van aankomst." Noemt Van de Laar. "En om in Rotterdam je weg te vinden en de sociaal-maatschappelijke ladder te beklimmen heb je al je kwaliteiten nodig. Er wonen veel talentvolle mensen in Rotterdam-Zuid, maar hoe boor je deze talenten aan? Met welke problemen hebben jongvolwassenen in deze delen van Rotterdam te maken?"

Kop van Zuid vanaf Euromast
Iris van den Broek

Havensteden hebben een bepaalde reputatie

Een voorbeeld van een thema uit de West Side Story dat betrekking heeft op Rotterdam is de criminaliteit in Rotterdam-Zuid. Emese von Bóné: "Daarom heeft de rechtbank van Rotterdam in een multiculturele wijk met veel criminaliteit in Rotterdam-Zuid wijkrechtspraak geïnstalleerd. Dit is een pilot naar het voorbeeld van de wijkrechtspraak in New York."

"Mensen denken echt dat delen van Rotterdam-Zuid een no-go area zijn. Maar vergeleken met andere wijken in havensteden in Europa of elders, heeft Rotterdam een betere staat van dienst", zegt Paul van de Laar. "Havensteden hebben echter een reputatie als steden op het randje van de afgrond en ongeliefd binnen de landsgrenzen. Deze steden hebben echt heel hard moeten werken om hun imago te verbeteren. Rotterdam is succesvol geweest, maar de stad blijft kwetsbaar voor externe klappen. De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar de bevolking is voor onverwachte tegenslagen."

De juiste weg naar inclusie en diversiteit via de muziek van de West Side Story

Emese en Paul namen dit onderwerp als thema voor een multidisciplinaire Summer School. Dit event vindt plaats in augustus 2021 en is toegankelijk voor alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten in Nederland. Emese: "Diversiteit en inclusie spelen een belangrijke rol bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze Summer School gaat dieper in op deze thema’s vanuit historisch, juridisch, muzikaal, sociologisch en economisch perspectief."

Meer informatie

Summer School voor studenten van alle universiteiten


Onderwerpen die tijdens de summer school ‘The right way to inclusion and diversity via the music of the West Side Story’ aan bod komen zijn diversiteit op de arbeidsmarkt en belasting voor vrouwen en gezinnen. Studenten bezoeken een officier van justitie van de rechtbank in Rotterdam. Dit is de eerste officier van justitie met een Turkse achtergrond bij de rechtbank in Rotterdam. Hij zal de studenten meer vertellen over hoe criminaliteit in Rotterdam wordt aangepakt. Een kunstdirecteur van Codarts gaat met studenten aan de slag om een script te maken over inclusie en diversiteit, in relatie tot Rotterdam. En studenten ontdekken de creatieve kanten van de stad Rotterdam

Aanmelden kan door voor 30 juni een email te sturen naar Emese von Bone (vonbone@law.eur.nl) en Paul van de Laar (vandelaar@eshcc.eur.nl).
of
Lees eerst alle informatie over de Summer School online.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen